Διευκρινίσεις στον ΑγροΤύπο από το Οικονομικών για τη διαδικασία του αγροτικού πετρελαίου

22-02-2017
Διευκρινίσεις στον ΑγροΤύπο από το Οικονομικών για τη διαδικασία του αγροτικού πετρελαίου
Διευκρινίσεις απέστειλε στον ΑγροΤύπο η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι η δαιδαλώδης και χρονοβόρα διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ ορίζεται από την πρόσφατη
ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 355, 30/9/2016), η οποία συνοψίζεται ως εξής:
«Η υπηρεσία μας στο αρχείο δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπολογίζει τα αρχικά προς επιστροφή ποσά και στη συνέχεια συμψηφίζει με τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Ό,τι δεν δύναται να γίνει από αυτή (την υπηρεσία), αποστέλλεται στις αρμόδιες ΔΟΥ, ώστε να συνεχίσουν τους συμψηφισμούς. Επιπροσθέτως έχει διατεθεί εφαρμογή στο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ ώστε να απαντώνται ερωτήματα των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου».
Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι δεν λάβαμε κάποια απάντηση από τη σχετική υπηρεσία αναφορικά με το πότε εκτιμάται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των συμψηφισμών που έχουν μεταβιβασθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στις ΔΟΥ η οποία και αφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου χιλιάδες περιπτώσεις παραγωγών της επαρχίας, με ενδεικτικά παραδείγματα την Καρδίτσα και τις Σέρρες.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας του κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους σχετικά με την εκάστοτε περίπτωση είναι το 213-1621000.
Η απάντηση που έλαβε ο ΑγροΤύπος ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου και αποτελεί ουσιαστικά μια συντόμευση όσων αναφέρονται στο σχετικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κινητήρων στους δικαιούχους υλοποίησε τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016 / ΦΕΚ / Β / 3155 / 30.9.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σε γενικές γραμμές η περιγραφόμενη διαδικασία σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που καταρτίστηκαν έχει ως εξής:
1 Αποστολή αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη ΔΗΛΕΔ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
2 Δημιουργία Αρχείου από τη ΔΗΛΕΔ και υπολογισμός αρχικού ποσού ΕΦΚ
3 Συμψηφισμοί με τελωνειακά χρέη - προσδιορισμός υπολοίπου
4 Έλεγχος του αρχείου για οφειλές στις ΔΟΥ.  Εάν το αρχικά προσδιοριζόμενο ποσό επιστροφής είναι μέχρι 1.500 ευρώ, γίνεται έλεγχος μόνο για βεβαιωμένα χρέη (ατομικά, συνυποχρέωσης, συνυπευθυνότητας) διαφορετικά γίνεται έλεγχος αντίστοιχος του αποδεικτικού ενημερότητας.
4.1 Εάν δεν υπάρχουν οφειλές για επιστροφές μέχρι 1.500 ευρώ ή ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος για επιστροφές άνω των 1.500 ευρώ αποστέλλεται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)
4.2 Εάν υπάρχουν οφειλές τότε: α) εάν είναι μόνο ατομικές γίνεται κεντρικά ο συμψηφισμός και τυχόν εναπομείναντα υπόλοιπα αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ και β) εάν ο συμψηφισμός δεν δύναται να γίνει κεντρικά λόγω ιδιαίτερης και μεγάλης περιπτωσιολογίας (όπως π.χ αποβιώσας με επιστροφή μεγαλύτερη του χρέους, κατάσταση πτώχευσης, ρυθμισμένα χρέη κ.λ.π) το ποσό εξολοκλήρου αποστέλλεται σε ατομικό ΑΦΕΚ (Ατομικό φύλλο Έκπτωσης) στη ΔΟΥ, προκειμένου αυτή να διενεργήσει αρμοδίως τυχόν συμψηφισμούς, έλεγχο ασφαλιστικών οφειλών και σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου να το αποδώσει στον δικαιούχο.
5 Το αρχείο που στέλνεται από τη ΔΗΛΕΔ στην ΗΔΙΚΑ επιστρέφει ενημερωμένο μετά από τους συμψηφισμούς στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) στη δεύτερη (ΗΔΙΚΑ) ώστε τυχόν υπόλοιπα να αποδοθούν στους δικαιούχους και τα συμψηφιζόμενα από την ΗΔΙΚΑ ποστά στους ΟΚΑ.
Συνοψίζοντας, η υπηρεσία μας στο αρχείο δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπολογίζει τα αρχικά προς επιστροφή ποσά και στη συνέχεια συμψηφίζει με τελεωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Ό,τι δεν δύναται να γίνει από αυτή, αποστέλλεται στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να συνεχίσουν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Επιπροσθέτως έχει διατεθεί εφαρμογή στο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (τηλ. 213-1621000) ώστε να απαντώνται ερωτήματα των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου».

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.