Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017


20.03.2017

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017
Αναλυτικό κατάλογο με το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ανά είδος καλλιέργειας – εκτροφής, έδωσε στην δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως τονίζεται, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013):
- Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής
- Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
- Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής
- Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας
- Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης - όροι επιλεξιμότητας

1.Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο
-Πλαφόν 2017: 12.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha
2.Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
-Πλαφόν 2017: 7.811.531€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha
3. Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
-Πλαφόν 2017: 3.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha
4.Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
-Πλαφόν 2017: 7.603.500€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha
5.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
6.Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
- Πλαφόν 2017: 4.882.207€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha
7.Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες
-Πλαφόν 2017: 6.835.089€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha
8.Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha
9.Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
-Πλαφόν 2017: 950.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha
10.Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
- Πλαφόν 2017: 6.835.089€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha
11.Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
-Πλαφόν 2017: 2.929.324€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 12.
12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
- Πλαφόν 2017: 5.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha
13.Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha
14.Μήλα
-Πλαφόν 2017: 4.000.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha
15.Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης
-Πλαφόν 2017: 500.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha
16.Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι
-Πλαφόν 2017: 25.809.281€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - όροι επιλεξιμότητας

1.Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο
-Πλαφόν 2017: 781.153€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο
2.Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017
-Πλαφόν 2017: 36.336.635€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο
3.Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο
-Πλαφόν 2017: 50.978.015€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο
4.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
-Πλαφόν 2017: 2.820.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ
5.Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
-Πλαφόν 2017: 560.000€
-Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο

Για περισσότερα δείτε εδώ την σχετική παρουσίαση:

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.