Θα φορτσάρει η αγορά αν γίνει σωστή δουλειά στα Σχέδια Βελτίωσης

 21/03/2017


Ακόµα µία πενταετία χωρίς ουσιαστική ανανέωση του στόλου πέρασε για την ελληνική γεωργία όπου για να θεωρείται ότι υπάρχει µία στοιχειώδης αντικατάσταση των παλαιών τρακτέρ, θα έπρεπε η αγορά να κινείται σταθερά κοντά στις 3.500 πωλήσεις ετησίως.


Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας Agrenda, την περίοδο 2011-2016, που έτρεξαν τα Σχέδια Βελτίωσ, συνολικά για ολόκληρη την 6ετία ταξινοµήθηκαν 7.132 µηχανήµατα µε αποτέλεσµα το 85% του στόλου να είναι άνω της εικοσαετίας, πολυέξοδα και ασύµφορα στη συντήρηση, λόγοι που συνέτρεξαν στην επιτυχία της Agrothessaly. ∆ηλαδή, λίγο πολύ, η κατάσταση που περιέγραφε η έρευνα του ΙΟΒΕ του 2011 η οποία έκανε λόγω για τρακτέρ-σακαράκες µε µία µέση ηλικία 23 ετών δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα.
Το γεγονός αυτό επηρεάζει και τις νέες τεχνολογίες όπως τα λεγόµενα συστήµατα ακριβείας, τα οποία για να λειτουργήσουν θέλουν σύγχρονα µηχανήµατα ώστε να τα «σηκώσουν».
Η αδήριτη ανάγκη ανανέωσης του στόλου αποτυπώνεται και στα λόγια των παραγόντων του κλάδου που ανέφεραν στην Agrenda πως «αν είχαµε και τα Σχέδια Βελτίωσης θα γινόταν πανικός στην αγορά, αλλά προς το παρόν είµαστε όλοι σε αναµονή», γεγονός που δείχνει ότι κάτι πάει να αλλάξει, εφόσον φυσικά τα Προγράµµατα δοµηθούν µε τα σωστά κριτήρια. Ειδικότερα, αναφορικά µε το πλάνο των αρµόδιων υπηρεσιών να δώσουν πρόκριµα στις επενδύσεις από συλλογικά σχήµατα, επισηµαίνεται ο κίνδυνος ο σχεδιασµός αυτός να µην φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, αν καταναγκαστικά σπρωχθούν τα κονδύλια των Σχεδίων Βελτίωσης σε επενδύσεις συλλογικών φορέων, οι οποίοι σε µεγάλο ποσοστό δεν έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους, τότε κινδυνεύει να χαθεί ακόµα µία πενταετία.
Ένα µεγάλο ζήτηµα που πρέπει επίσης να εξεταστεί από τους αρµοδίους όταν και θα εκδώσουν την προδηµοσίευση της πρόσκλησης µέσα στον Απρίλιο, είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας ένταξης στα Σχέδια δαπανών που έγιναν πριν ή µετά την έκδοση του σχετικού οδηγού, ώστε να µην χαθεί χρόνος µέχρι την επίσηµη προκήρυξη. Η πρακτική αυτή είναι συνήθης στα υπόλοιπα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Αλιεία τα Μέτρα που θα προκηρυχθούν δικαιολογούν δαπάνες που έγιναν µετά το Νοέµβριο του 2015, δηλαδή µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του Προγράµµατος.
Η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης εξαρτάται παράλληλα, όπως έχουν επισηµάνει οι διαχειριστικές αρχές, από τις εγκρίσεις των φακέλων των Νέων Γεωργών. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες µέχρι πριν λίγες µέρες, η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων δεν είχε ξεκινήσει από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, λόγω των προβληµάτων στο πληροφοριακό σύστηµα, κάτι που σηµαίνει ότι η τελική λίστα θα ανακοινωθεί το Μάιο. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι τα Σχέδια θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο, ωστόσο ρεαλιστικό σενάριο συνεχίζει να αποτελεί ο Σεπτέµβριος.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.