Έως 31/1/2018 οι πληρωμές αγροτών για εισφορές ΟΓΑ Β΄ εξαμήνου 2016


27.10.2017 

Έως 31/1/2018 οι πληρωμές αγροτών για εισφορές ΟΓΑ Β΄ εξαμήνου 2016
Την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών του 2016, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ασφαλιστικού υπερταμείου Ε.Φ.Κ.Α., για τους υπόχρεους αγρότες να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του τέως ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. συνεδρίασε στις 19 Οκτωβρίου και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018.

πηγη:www.paseges.gr