Τελευταίες διορθώσεις στο ΟΣΔΕ πριν τα Σχέδια

06/11/2017

Κοντονής Γιώργος
Να υποβάλλουν δήλωση ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά φέτος ή να κάνουν διορθώσεις στο σύστηµα, καλούνται όσοι αγρότες θέλουν να καταθέσουν φάκελο ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης και στη δεύτερη προκήρυξη των Νέων Αγροτών.

Έτσι, πρώτον φαίνεται να λύνεται το πρόβληµα για παραγωγικές οµάδες όπως χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους και νεοεισερχόµενους αγρότες, οι οποίοι εκ των πραγµάτων δεν υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης φέτος και θα έµεναν έτσι εκτός Σχεδίων.

∆εύτερον, οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να προβούν σε διορθώσεις προσθέτοντας στρέµµατα ή ζωικό κεφάλαιο, ώστε να καλύψουν είτε απαιτήσεις Τυπικής Απόδοσης, είτε Μοριοδότησης ενόψει της προκήρυξης για το Μέτρο εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Για παράδειγµα, κάποιοι µπορεί να θέλουν να δηλώσουν επιπλέον  δέντρα που έβαλαν, ώστε να µπορέσουν να κάνουν αίτηση για νεφελοψεκαστήρα ή για δενδροκοµικό ελκυστήρα.


Περίπου 1.400 νέες εντάξεις

Ειδικότερα τώρα όσον αφορά τη δεύτερη προκήρυξη των Νέων Αγροτών, όπου µε αυτή την αφορµή οι Φορείς έσπευσαν να πουν ότι οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε µπορούν να γίνονται ως 26 Νοεµβρίου (ως γνωστόν το σύστηµα ανοιγοκλείνει) ισχύουν τα εξής:

Το Μέτρο θα ανοίξει για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Τα κονδύλια που έχουν δεσµευτεί για τις πέντε Περιφέρειες είναι 26.770.000 ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι για τα χρήµατα αυτά πιέζουν έντονα οι άλλες περιφέρειες ώστε να βάλουν τους επιλαχόντες.

Βάσει των κονδυλίων υπολογίζονται περίπου 1.400 νέες εντάξεις στο Μέτρο.

Η ηµεροµηνία προκήρυξης υπολογίζεται περί τα τέλη του Νοεµβρίου, στην οποία θα έχουν δικαίωµα να ξαναπροσπαθήσουν και όσοι κόπηκαν από την πρώτη φουρνιά, καθώς το ελάχιστο όριο βαθµολογίας ένταξης µειώνεται από τους 45 στους 40 πόντους. Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις όπως και το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης, θα είναι στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης. Συγκεκριµένα:

Το ποσό στήριξης κυµαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:

Για εκµεταλλεύσεις που στη µελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και µικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά.

Για εκµεταλλεύσεις που στην µελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά.

Προϋποθέσεις για ένταξη

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι στα Σχέδια Βελτίωσης πρέπει:

Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και να µην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

Να µην είναι συνταξιούχοι.

Επιπρόσθετα για τη ∆ράση 4.1.1 να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1.

Τα υπόλοιπα θα πάνε στους επιλαχόντες

Αν περισσέψουν ξανά χρήµατα στις Περιφέρειες από τη 2η προκήρυξη Νέων Αγροτών, τότε αυτά θα πάνε σε άλλες περιοχές ώστε να καλυφθεί ο µεγάλος αριθµός επιλαχόντων, σύµφωνα µε το τελευταίο σενάριο που έχει προκύψει σχετικά µε τη µοίρα των νέων αυτών παραγωγών. Εφόσον επιβεβαιωθεί, εκτός από τα 24 εκατ. ευρώ που είναι η υπερδέσµευση 10% για τους επιλαχόντες, θα προστεθεί σε αυτά ακόµα ένα ποσό από τα περίπου 27 εκατ. της δεύτερης προκήρυξης.

Αυτό, πάντως, σηµαίνει ότι οι επιλαχόντες θα πρέπει να περιµένουν µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς πρώτα πρέπει να βγει η προκήρυξη, να γίνουν µετά οι έλεγχοι και τέλος να υπάρξει η τελική λίστα µε τους δικαιούχους, ώστε να µπορέσουν να δουν οι κρατούντες πόσα χρήµατα περίσσεψαν. Όπως αναφέρουν παράλληλα γεωπόνοι-µελετητές, να σηµειωθεί πως οι δεσµεύσεις για το πρόγραµµα νέων αγροτών τρέχουν και αν τελικά οι επιλαχόντες εγκριθούν θα πρέπει να τις τηρούν και αυτοί. Ουσιαστικά δηλαδή, οι επιλαχόντες νέοι αγρότες τηρούν δεσµεύσεις χωρίς να ξέρουν αν τελικά θα εγκριθούν ή όχι εκτός και αν τελικά οι ίδιοι επιλέξουν να εγκαταλείψουν οριστικά το πρόγραµµα.
Επισήµως πάντως από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν έχει δοθεί κάποια κατεύθυνση για το θέµα αυτό, και οι κρατούντες επιµένουν ότι θα βάλουν σχεδόν όλους τους επιλαχόντες.

πηγη:www.agronews.gr