Πληρωμές νιτρορύπανσης, βιολογικών και άλλων ανειλημμένων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


27.11.2017

Πληρωμές νιτρορύπανσης, βιολογικών και άλλων ανειλημμένων από τον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Πληρωμές ύψους 9.635.275,60 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου του 2017, με την τους δικαιούχους της νιτρορύπανσης και της βιολογικής γεωργίας να εισπράττουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων.
Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις για μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σχέδια βελτίωσης, διατήρηση απειλούμενων φυλώ, κ.ά.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 21/11/2017-23/11/2017

πηγη:www.paseges.gr