Μετά τη Βιολογική νέα γκάφα στον υπολογισμό νιτρικών

29/01/2018

H διαφορά στα ποσά θα φανεί στην προκαταβολή, η οποία βάσει κοινοτικών και εθνικών κανονισµών  πρέπει να γίνει από τις 16 Οκτωβρίου µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2018 προς αποφυγήν κυρώσεων.Δούσκα Ελένη|  
Αντιµέτωποι µε µια νέα «κατραπακιά» αναµένεται να έρθουν οι αγρότες που υποβάλλουν αυτές τις µέρες και µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου τις αιτήσεις τους για το νέο πρόγραµµα της Απονιτροποίησης.
Μετά τα παρατράγουδα µε το πρόγραµµα της νέας Βιολογικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda, νέα γκάφα φαίνεται στον ορίζοντα και για το νέο πρόγραµµα µείωσης νιτρικών, για το οποίο η επιδότηση ανά στρέµµα υπολογίζεται µε το µέγιστο ποσό χωρίς να µετρά το είδος της καλλιέργειας, όπως γινόταν στο παρελθόν µε το Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που σύντασσε ο γεωπόνος µελετητής.
H διαφορά στα ποσά θα φανεί στην προκαταβολή, η οποία βάσει κοινοτικών και εθνικών κανονισµών πρέπει να γίνει από τις 16 Οκτωβρίου µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2018 προς αποφυγήν κυρώσεων.
Το µέγιστο ποσό που δεσµεύει η εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται στα 60 ευρώ για κάθε στρέµµα ενταγµένης έκτασης στο Απονιτροποίησης, ακόµα κι αν ο παραγωγός αιτηθεί πληρωµή για το σύνολο της ενταγµένης έκτασης του, µε κύρια καλλιέργεια που δικαιολογεί κατώτερα ποσά, όπως για παράδειγµα το βαµβάκι που µε τη µεθοδολογία β - αµειψισπορά έχει 51,5 ευρώ το στρέµµα και το καλαµπόκι µε 30,8 ευρώ το στρέµµα.
Το ζητούµενο είναι ότι η διαφορά αυτή θα φανεί µετά την πληρωµή της προκαταβολής, η οποία βάσει κοινοτικών και εθνικών κανονισµών  πρέπει να γίνει από τις 16 Οκτωβρίου µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2018 προς αποφυγήν κυρώσεων. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι θα µείνουν χρήµατα αδιάθετα, τα οποία δεν είναι τουλάχιστον για την ώρα σαφές αν θα επιστραφούν, να θα χρησιµοποιηθούν σε µια δεύτερη προκήρυξη προς ένταξη περισσότερων δικαιούχων ή αν θα κατευθυνθούν σε κάποιο άλλο πρόγραµµα προκειµένου να καλύψουν άλλες ανάγκες.
Για παράδειγµα, έστω παραγωγός που εγκρίνεται στο πρόγραµµα Απονιτροποίησης µε εκµετάλλευση έκτασης 200 στρεµµάτων µε βαµβάκι. Με µέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 60 ευρώ ανά στρέµµα, το δεσµευµένο ποσό ανά έτος ανέρχεται στα 12.000 ευρώ και στην πενταετία στα 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση, ως δηµοφιλέστερη, που ο παραγωγός επιλέξει τη µεθοδολογία Β’ που αφορά την αµειψισπορά, τότε το ποσό ενίσχυσης για το βαµβάκι είναι 52 ευρώ το στρέµµα, που σηµαίνει δεσµευµένο ποσό ανά έτος 10.300 ευρώ και στην πενταετία 51.500 ευρώ. Κατ’ επέκταση υπάρχει ποσό αδιάθετο 8.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14%.
Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι του ίδιου παραγωγού η προκαταβολή που θα λάβει δεν θα είναι όση αρχικά είχε υπολογίσει ο ίδιος µε τον γεωπόνο-µελετητή του, αλλά θα υπολείπεται ανάλογα της καλλιέργειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο καλαµπόκι η διαφορά για τον παραγωγό θα είναι ακόµα µεγαλύτερη, καθώς η ενίσχυση ανέρχεται στα 30,8 ευρώ. 

πηγη:www.agronews.gr