Πληρώθηκαν ενισχύσεις de minimis του 2016 και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


29.01.2018

Πληρώθηκαν ενισχύσεις de minimis του 2016 και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Πληρωμές ύψους 3.995.251,26 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 24 έως τις 25 Ιανουαρίου, εκ των οποίων ποσό 2.159.743 αφορά ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) του 2016 σε 1.709 παραγωγούς.
Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για Leader, σχέδια βελτίωσης, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, κ. ά.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/01/2018-25/01/2018

πηγη:www.paseges.gr