Αναλυτική εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την μεταβίβαση Δικαιωμάτων της Βασικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Μαΐου 2018.