«Η στρατηγική της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ. Κίνδυνοι και προοπτικές», ήταν το θέμα μεγάλου αφιερώματος στο ένθετο ΑΓΡΟΤΗΣ της εφημερίδας Έθνος, όπου φιλοξενήθηκαν οι απόψεις-προτάσεις, όπως αυτές κατατίθενται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης, από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ.