Συνδεδεμένη 67,3 ευρώ στη ντομάτα, πληρωμή από Τρίτη

26/03/2018

Δούσκα Ελένη
Το δρόμο για την πληρωμή των συνδεδεμένων, από την Τρίτη 27 Μαρτίου, ανοίγει η υπογραφή των αποφάσεων με το ύψος των ενισχύσεων για μήλα, βιομηχανική ντομάτα και συμπύρηνα ροδάκινα.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια και υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης, η ενίσχυση στα μήλα ανέρχεται στα 47,7 ευρώ το στρέμμα, στη βιομηχανική ντομάτα στα 67,3 ευρώ το στρέμμα και στα ροδάκινα στα 16,5 ευρώ το στρέμμα.
Να σημειωθεί ότι το ύψος της ενίσχυσης στα μήλα και στο ροδάκινο κινούνται στο επίπεδο της τιμής αναφοράς, ενώ η συνδεδεμένη στη βιομηχανική ντομάτα ορίστηκε σημαντικά υψηλότερα από τα 51,7 ευρώ το στρέμμα που έδινε η τιμή αναφοράς.
Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις

Συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική ντομάτα για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη ενίσχυση στα συμπύρηνα ροδάκινα για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη ενίσχυση στα μήλα για το 2017.pdf

πηγη:www.agronews.gr