Εξαιρούνται της αναγραφής ΑΤΑΚ πολυετή προγράμματα

06/03/2018

Εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους παραγωγούς ότι η υποχρεωτική καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια.Γιουρουκέλη Μαρία
Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα (όπως Βιολογικά, Απονιτροποίηση), αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών δεν είχε ΑΤΑΚ,
αγροτικές γαίες που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια και χωράφια που είναι κοινοτικά, εκκλησιαστικά και ακτημωνικά καθώς και αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ.
Εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους παραγωγούς ότι η υποχρεωτική καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια.
Αυτό ξεκαθαρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωσή του την Τρίτη 6 Μαρτίου, επισυνάπτοντας κατάλογο με πρώτες ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, όπως λέει, περιπτώσεις –αφού ο κατάλογος θα συμπληρωθεί- για τις οποίες εξαιρείται  ή όχι  η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
Μάλιστα, από την υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται στις περιπτώσεις εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου (εποικιστικές εκτάσεις):
-που  παραχωρήθηκαν  σε  φορείς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  εξυπηρέτηση  της  τοπικής κτηνοτροφίας (βοσκότοποι)
-που διαχειρίζονται από Δημόσιες Υπηρεσίες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια.
Νωρίτερα με ανακοίνωση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούσε σε υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να καταγραφούν οι πραγματικά  καλλιεργούμενες εκτάσεις, προαναγγέλλοντας και περιπτώσεις εξαιρέσεων, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων εκ μέρους παραγωγών και φορέων που ζητούν την κατάργηση του, φοβούμενοι την απώλεια δικαιωμάτων, λόγω των προβλημάτων στην κωδικοποίηση πολυδιάσπαρτων και μικρών αγροτεμαχίων ελλείψει κτηματολογίου.
Πρόκειται για θέμα, το οποίο ανέδειξε πρώτη η εφημερίδα Agrenda, με πρωτοσέλιδο τίτλο Ζήτημα με το ΑΤΑΚ αγροτεμαχίων, τονίζοντας ότι χιλιάδες αγρότες βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο να µη µπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και συνεπώς να µην πληρωθούν το τσεκ για το 2018.


Από την πλευρά του, το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους ενισχύσεων  να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν το Ε9, να πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εντούτοις όπως αναφέρει, σε σχετικό δελτίο τύπου« θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων για τις οποίες θα εξαιρείται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα αξιολογηθούν εκ νέου».
Λίγο αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία, «η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ του ιδιοκτήτη Εξαιρείται στις περιπτώσεις εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου  (εποικιστικές εκτάσεις):
-που  παραχωρήθηκαν  σε  φορείς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  εξυπηρέτηση  της  τοπικής κτηνοτροφίας (βοσκότοποι)
-που διαχειρίζονται από Δημόσιες Υπηρεσίες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια.
Σημειωτέον ότι ο Οργανισμός επισυνάπτει κατάλογο, στον οποίο περιέχονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιπτώσεις για τις οποίες εξαιρείται ή όχι η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των ΕΑΕ θα αξιολογηθούν εκ νέου.
Βρείτε εδώ τον κατάλογο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις Εξαιρέσεις στο ΑΤΑΚ.pdf

πηγη:www.agronews.gr