Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το Επιμελητήριο επισημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020, κάνοντας παράλληλα προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και ζητώντας παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών προσκλήσεων.