Το κατεψυγμένο καλαμπόκι είναι η πιθανή εστία της Listeria monocytogenes η οποία έπληξε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) από το 2015. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας ταχείας εκτίμησης που δημοσιεύθηκε από την EFSA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).