«Αδικαιολογήτη καθυστέρηση στις πληρωμές απονιτροποίησης»

 22/07/2014

Ακριβή ημερομηνία πληρωμής του προγράμματος απονιτροποίησης ζητούν οι Θεσσαλοί αγρότες.

Για αδικαιλόγητη καθυστέρηση στο πρόγραμμα πληρωμής του προγράμματος απονιτροποίησης κάνει λόγο ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, ο οποίος με επιστολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει ότι οι Θεσσαλοί αγρότες παραμένουν ακόμη απλήρωτοι για το πρώτο έτος εφαρμογής του 2012.
"Δεν υπάρχει πλέον άλλη δικαιολογία  και διαδικασία, που απαιτείται, για την πληρωμή ενός προγράμματος, το οποίο προκηρύχθηκε το 2011, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλούς παραγωγούς να τηρούν τις δεσμεύσεις,  δηλαδή αμειψισπορές, αγραναπαύσεις  κ.τ.λ". αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Από την άλλη, επισημαίνουν τις πολλαπλές αναφορές της Κοινότητας για  την  ελλιπέστατη  λήψη μέτρων  της Ελλάδος  για αποτελεσματικά  μέτρα  κατά της νιτρορύπανσης  των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Oλόκληρη η επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Θέμα: Ανακοίνωση ακριβούς ημερομηνίας πληρωμής του Προγράμματος «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»                             
Κύριε Πρόεδρε,
         Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την άνευ προηγουμένου αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που υφίστανται  οι Θεσσαλοί αγρότες σχετικά με τις πληρωμές του προγράμματος «Προστασία των ευαίσθητων  στα νιτρικά περιοχών» και ζητούμε  να προβείτε άμεσα στην επίσημη ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας πληρωμής του προγράμματος  «Προστασία των ευαίσθητων  στα νιτρικά περιοχών».
          Στις 25 Οκτωβρίου 2011 προκηρύχθηκε  μετά από δύο χρόνια καθυστέρηση η άκρως σημαντική ΚΥΑ  για τη Θεσσαλία, που αφορούσε σ’ αυτό το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα.
         Βιώνουμε  μετά από το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την απαράδεκτη κατάσταση των Θεσσαλών  αγροτών, οι οποίοι προετοιμάζονται  το επόμενο φθινόπωρο να τηρήσουν την δέσμευση της αμειψισποράς για το τέταρτο έτος εφαρμογής του πενταετούς προγράμματος παραμένοντας ακόμα απλήρωτοι για το πρώτο έτος εφαρμογής 2012.
        Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών της χώρας, που ενταχθήκαν στο εν λόγω πρόγραμμα, βρίσκεται στη Θεσσαλική πεδιάδα  και, παρά τις  λανθασμένες τακτικές  της τότε πολιτικής ηγεσίας  σχετικά με τις προϋποθέσεις της  προκήρυξης του  προγράμματος  το 2012, που οδήγησαν σε λιγότερα εντάξιμα στρέμματα σε σχέση με το πρόγραμμα της προηγουμένης πενταετίας στην Π.Ε. Λάρισας, εντάχθηκαν 1800 παραγωγοί  διετίας και νέας πενταετίας του προγράμματος.
Από την άλλη πλευρά οι αναφορές της Κοινότητας για  την  ελλιπέστατη  λήψη μέτρων  της Ελλάδος  για αποτελεσματικά  μέτρα  κατά της νιτρορύπανσης  των επιφανειακών και υπογείων υδάτων είναι πάμπολλες.
Το γεγονός αυτό   οφείλεται στην νοοτροπία και στην  εμπειρία, που απέκτησαν οι  Θεσσαλοί  παραγωγοί,  κ

Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την οποία δόθηκε  παράταση 60 εργασίμων ημερών για το πρώτο εφαρμογής 2012, καθώς και την  έντυπη υποβολή δήλωση εφαρμογής  των ΔΑΟΚ και τους διοικητικούς ελέγχους των ΔΑΟΚ, επιβάλλεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να  προχωρήσει στις πληρωμές των δικαιούχων για το πρώτο τουλάχιστο έτος εφαρμογής 2012 και ακολούθως να προχωρήσει στα επόμενα  έτη εφαρμογής.
Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει πλέον άλλη δικαιολογία  και διαδικασία, που απαιτείται, για την πληρωμή ενός προγράμματος, το οποίο προκηρύχθηκε το 2011, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλούς παραγωγούς να τηρούν τις δεσμεύσεις,  δηλαδή αμειψισπορές, αγραναπαύσεις  κ.τ.λ
Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν  τις προσεχείς μέρες για την πληρωμή τουλάχιστο του 2012 και ακολούθως δεδομένου εγκυκλίου   και της  παράτασης των  120 εργασίμων ημερών,  που λήγει αυτές τις ημέρες, να προχωρήσει η πληρωμή  για το 2ο έτος εφαρμογής .
Κύριε Πρόεδρε, ζητούμε, όπως γίνεται αναλόγως με πολλές άλλες πληρωμές, την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού  με ταυτόχρονη ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον ακριβή χρόνο και μέρα,  όπου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προγράμματος «προστασίας των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών». 
 Πηγή: www.agronews.gr