Άλλη μια παρτίδα πληρωμής για Νέους Αγρότες και Σχέδια

19/12/2014 

Γιουρουκέλη Μαρία
Στον γκισέ για πληρωμή 791 Νέοι Αγρότες και 59 δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, στις 18 Δεκεμβρίου 2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
1)Πληρωμή για το Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες με το ποσό των 5.083.625 ευρώ και πλήθος 441 δικαιούχων,
2)Πληρωμή για το Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης με ποσό που ανέρχεται στα 165.377,99 ευρώ και πλήθος 4 παραγωγών και
3)Πληρωμή για το Μέτρο Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού ειδικών υπηρεσιών με ποσό ύψους 5.085,96 ευρώ και πλήθος 8 ατόμων.
Επιπλέον, έγιναν και οι εξής πληρωμές:
1)Πληρωμή για το Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες με το ποσό των 3.838.125 ευρώ και πλήθος 350 δικαιούχων,
2)Πληρωμή για το Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης με ποσό που ανέρχεται στα 2.656.487,99 ευρώ και πλήθος 55 αγροτών και
3)Πληρωμή για το Μέτρο 214.4.2 Προστασία παραδοσιακών Αμπελώνων Νήσου Θήρας με ποσό που ανέρχεται στα 142.086,69 ευρώ και πλήθος 220 παραγωγών.

πηγη:www.agronews.gr