Νομιμοποίηση υδροληψιών χωρίς πρόστιμο

12.12.2014 

Νομιμοποίηση υδροληψιών χωρίς πρόστιμο
Για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων υδροληψιών και σύμφωνα με : • την με αρ. 145026/15-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», • την με αρ. οικ. 146896 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β/2878/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
προκύπτει  η υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)
όλων των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, (ενεργών και ανενεργών) τα οποία δεν έχουν άδεια ή αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
 
 
Η εγγραφή των παραπάνω περιπτώσεων στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) γίνεται μέσω των Δήμων χωρίς την επιβολή προστίμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014   και η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού έως την 30η Απριλίου 2015.
 
πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.