ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατ. Μακεδονίας: Στρεμματικές αποδόσεις σόγιας στα Τενάγη Φιλίππων

 28/2/2015


Το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, μετά από αίτημα του Συλλόγου Αγροτών Καβάλας, πραγματοποίησε έρευνα για τις στρεμματικές αποδόσεις σόγιας στην περιοχή της Τενάγης Φιλίππων.
Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Ζαφείρης Μυστακίδης «τα συμπεράσματα της έρευνας κρίνονται ικανοποιητικά. Βέβαια αυτό ισχύει για τη συγκεκριμένη περιοχή που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα θα είχε η καλλιέργεια της σόγιας στην υπόλοιπη Ελλάδα».
Όπως αναφέρει στην απάντησή του το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, «τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και οι πληροφορίες που συλλέξαμε ποικίλουν και εξαρτώνται από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, την ακολουθούμενη καλλιεργητική τεχνική, τις καλλιεργητικές φροντίδες και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας είναι ότι οι αποδόσεις στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων περίπου κυμαίνονται από τα 300 έως τα 400 κιλά/στρέμμα.
Ο μέσος όρος αυτών των αποδόσεων είναι γύρω στα 350 κιλά/στρέμμα με μεγάλη τυπική απόκλιση (η τυπική απόκλιση είναι ένας στατιστικός δείκτης που μας δείχνει πόσο απέχουν οι τιμές μας από τον μέσο όρο).
Οι παραπάνω αποδόσεις που σας δίνουμε δεν αφορούν τα πλημμυρισμένα χωράφια μέσα στα Τενάγη (λόγω του γνωστού προβλήματος), στα οποία η απόδοση είναι κατά πολύ μικρότερη έως και μηδενική».


πηγη:www.agrotypos.gr