Νωρίτερα από το 2016 δικαιώματα ενίσχυσης μέσω αυτόματης εκμίσθωσης

20/04/2015

Γιουρουκέλη Μαρία
∆υνατότητα απόκτησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης νωρίτερα από το 2016 που θεωρείται έτος µεταβίβασης, δίνεται σε κάποιον που έκανε πρώτη φορά δήλωση ΟΣ∆Ε το 2014, µέσω αυτόµατης εκµίσθωσης από δικαιούχο ΕΑΕ µε επιλέξιµη γη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.
Ο αποδέκτης πρέπει να είναι ενεργός αγρότης, παρότι δεν υπέβαλε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013

Η προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο µεταβιβαστής να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και της πρώτης χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, ενώ ο αποδέκτης να είναι ενεργός αγρότης, παρότι δεν υπέβαλε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013.

Μάλιστα, για να γίνει αυτό κατανοητό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει το παράδειγµα γεωργού γαµπρού που έχει εγκριθεί για το πρόγραµµα του Νέου Αγρότη και έκανε πρώτη φορά ΟΣ∆Ε 2014 και του πεθερού συνταξιούχου αγρότη. Ο πεθερός λοιπόν, λαµβάνει δικαιώµατα για 90 στρέµµατα, τα δήλωνε κανονικά στην ΕΑΕ 2013 και 2014. Το θέµα όµως είναι: Μπορούν να µεταβιβαστούν όλα στο νέο Αγρότη; Μόνο µε γη και συµβολαιογραφική πράξη; Έχει σηµασία αν ήταν αγρότης το 2014 ή νεοεισερχόµενος το 2015;

Με βάση την απάντηση που δίνει ο αρµόδιος Οργανισµός Πληρωµών, το 2015 δεν είναι δυνατή η µεταβίβαση δικαιωµάτων, διότι τα δικαιώµατα έχουν καταργηθεί, και αποτελεί έτος χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Μεταβίβαση δικαιωµάτων είναι δυνατή µετά την ολοκλήρωση της πρώτης χορήγησης δικαιωµάτων, δηλαδή από το έτος αιτήσεων 2016 και µετά.

Ωστόσο, στο παραπάνω παράδειγµα, ο πεθερός φαίνεται έχει άµεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου χορήγησης δικαιωµάτων, ενώ ο Νέος Αγρότης φαίνεται πως όχι.Ο πεθερός µπορεί να µεταβιβάσει το δικαίωµα λήψης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, (όχι όµως και την αξία των δικαιωµάτων που είχε το 2014) µε απαραίτητη προϋπόθεση την ταυτόχρονη πώληση ή ενοικίαση επιλέξιµης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή κατανέµονται δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης στον νέο Αγρότη. Πρόκειται για περίπτωση πρώτης χορήγησης δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της υπ’ αριθµ. 104/7056 ΥΑ και 24(1) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Επίσης ο πεθερός έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της δυνατότητας ενοικίασης των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε ενοικίαση γης, δηλαδή να κατανεµηθούν στον ίδιο τα δικαιώµατα και αυτά αυτόµατα να εκµισθωθούν στον νέο γεωργό. Στην περίπτωση αυτή κατανέµονται δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης στον πεθερό, τα οποία όµως δηλώνει ο νέος αγρότης ως τη λήξη της ενοικίασης.

Γενικότερα ισχύει ότι, εφόσον κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις µεταβίβασης δικαιώµατος λήψης, θα του χορηγηθούν σίγουρα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ενώ η αξία τους εξαρτάται από το εάν εκείνος είχε στην κατοχή του δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2014, η οποία και υπόκειται σε σύγκλιση, ενώ στην περίπτωση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών και νεοεισερχόµενος ενώ η αξία των δικαιωµάτων δεν υπόκειται σε σύγκλιση.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.