Έτοιμο το πρώτο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα – στην επόμενη δόση τα μέτρα για τους αγρότες

12.10.2015 

Έτοιμο το πρώτο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα – στην επόμενη δόση τα μέτρα για τους αγρότες
«Κέρδισε χρόνο» η κυβέρνηση όσο αφορά τα καυτά θέματα των αλλαγών στα ασφαλιστικά ταμεία και το ειδικών οικονομικών μέτρων για τους αγρότες, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο πολυνομοσχέδιο με όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα απελευθερώσουν τις δόσεις της πρώτης αξιολόγησης από τους δανειστές.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», το οποίο αναρτήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στο opengov.gr, μένοντας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 9.00 σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και πιθανολογείται η κατάθεσή του στην Βουλή έως το απόγευμα.

Σε γενικές γραμμές, το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση της φορολογίας των ενοικίων στο 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και στο 35% για τα υψηλότερα, καθώς και την εφαρμογή όλων των ασφαλιστικών διατάξεων που περιορίζουν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και θέτουν σε εφαρμογή τα γενικά όρια ηλικίας που είναι το 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και το 67ο έτος με 15 ή περισσότερα χρόνια ασφάλισης.

Ο ρυθμίσεις για τις συντάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από την πρώτη Ιουλίου και περιλαμβάνουν και τις διατάξεις για την αναλογική καταβολή του κρατικού-εγγυημένου μέρους των αποδοχών από το Δημόσιο.

Στα φορολογικά μέτρα καθορίζεται ρήτρα ότι η ρύθμιση των οφειλών θα γίνεται ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και όχι υποχρεωτικά σε 100 δόσεις.

Με άλλη διάταξη αυξάνονται στο 50% τα πρόστιμα για την μη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ και ΦΠΑ) ενώ προβλέπονται περισσότερο αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τους οφειλέτες.

Ειδικό άρθρο υπάρχει για την διαχείριση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία μπαίνει ψηλά στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων.

Οι πληροφορίες θέλουν ότι οι διατάξεις με τις οποίες υλοποιούνται όλα τα προαπαιτούμενα της πρώτης δέσμης του μνημονίου έχουν τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών.

Διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Μπορεί το η αύξηση τω ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ και το φορολογικό των αγροτών, καθώς και η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο, να «κρατήθηκαν» για επόμενο νομοσχέδιο, που πιθανά θα κατατεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή εντός του Νοεμβρίου, αλλά και στο παρόν σχέδιο νόμου δεν λείπουν διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πρόκειται για τρία άρθρα που περιέχονται στο κεφάλαιο Ζ τα οποία αφορούν θέματα αμπελουργικής παραγωγής και έχουν ως εξής:

Άρθρο 16

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
1. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α′ 198).
2. Το σημείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.07.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 144).
3. Το σημείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.427/1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 230).

Άρθρο 17

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/19.07.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οίνοι οι δικαιούμενοι ονομασίας προελεύσεως διαιρούνται σε οίνους ελεγχόμενης ονομασίας προελεύσεως και οίνους ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α′ 198), αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται η συστέγαση οινοποιείων και οινοπνευματοποιείων Β′ κατηγορίας. Όσες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν σάκχαρη, σακχαρούχες και οινοπνευματώδεις ύλες, απαγορεύεται να συστεγάζονται με οινοποιεία με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.6 του ν.4336/2015 (Α′ 94). Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζυμομυκήτων αρτοποιίας, σταφιδίνης, καθαρής γλυκόζης (δεξτρόζης) και μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, απαγορεύεται να συστεγάζονται με οινοποιεία.»

Άρθρο 18

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες περί των ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος.

Αλλαγές και στην ζυθοποιία

Επίσης, και η ζυθοποιία μπαίνει στα προαπαιτούμενα τω δανειστών καθώς στο πρώτο κεφάλαιο τω διατάξεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών, το άρθρο 9 αναφέρει τα εξής:

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.2963/1922 (Α΄134) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.1839/1989 (Α΄90), αντικαθίσταται ως εξής: 19

«β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθορίζονται τα ποσοστά των πρώτων υλών και τα επιτρεπόμενα τεχνολογικά βοηθήματα (εκτός των ενζύμων τροφίμων), οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, ως και οι αναγκαίες διατυπώσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι σχετικά με την υποβολή αιτημάτων, από τη χώρα, στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επικαιροποίηση των ενωσιακών καταλόγων των προσθέτων, των ενζύμων και των αρωματικών υλών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζύθου προϊόντων, στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα, τα ένζυμα ως και τις αρωματικές ύλες των τροφίμων».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243) καταργείται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο ζυθοποιός επιθυμεί να παρασκευάσει και διαθέσει στην αγορά νέο ζύθο ή προϊόν ζύθου υποχρεούται προηγουμένως να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, καταθέτοντας φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την ονομασία και την εμπορική επωνυμία του προϊόντος, τον τύπο αυτού, τον πλήρη κατάλογο των συστατικών και των χρησιμοποιούμενων τεχνολογικών βοηθημάτων, ως και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του.».

Για περισσότερα δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.