Στα τρία χωρίζονται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

19/11/2015

Συλλογικά σχήµατα, Nέοι Aγρότες και ολοκληρωµένα έργα πριµοδοτεί το Μέτρο 4 με συν 20% για κάλυψη των δαπανών τους.Κοντονής Γιώργος
Σε τρία βασικά κοµµάτια µε ξεχωριστές και πολλαπλές προσκλήσεις, διαφορετικά κριτήρια προτεραιότητας και ενισχύσεις θα χωριστούν τα Σχέδια Βελτίωσης τη νέα προγραµµατική περίοδο
, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας Agrenda, µε το πρώτο κοµµάτι να αφορά τα τρακτέρ και τον µηχανολογικό εξοπλισµό, το δεύτερο τις γεωτρήσεις και το τρίτο τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.
Συλλογικά σχήµατα, Nέοι Aγρότες και ολοκληρωµένα έργα πριµοδοτεί το Μέτρο 4 με συν 20% για κάλυψη των δαπανών τους.
Κύριο σηµείο που χαρακτηρίζει και τα τρία αυτά κοµµάτια, αποτελεί η προσαύξηση του ύψους ενίσχυσης κατά 20% αν το Σχέδιο Βελτίωσης υλοποιήσουν συλλογικά σχήµατα, νέοι αγρότες ή αφορά σε ολοκληρωµένες επενδύσεις.
Αγορά γης και µηχανηµάτων
Η πρώτη δράση «4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό, κτίρια, στάβλους και για πρώτη φορά αγορά γης δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά και ζωοτροφές. Φάκελο ενίσχυσης µπορούν να υποβάλλουν οι οµάδες παραγωγών για σχέδια προϋπολογισµού έως 2 εκατ. ευρώ και οι αγρότες µε προϋπολογισµό έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης θα κυµαίνεται από 40%-75%, ανάλογα την περιοχή.
Αναλυτικά η δράση αυτή καλύπτει:
-Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συµπεριλαµβάνονται εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις έως 15% )
-Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων.
-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
-Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
-Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου
-Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών, συµβούλων κα θώς και αµοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).
Ενεργειακή αυτονοµία αγροτών
Σε ξεχωριστό επενδυτικό Μέτρο (4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος) εντάσσονται πλέον οι επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ όπως είναι τα µικρά φωτοβολταϊκά µέχρι 10kw (net metering) που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις ενεργειακές δαπάνες της αγροτικής επιχείρησης.
Στο πλαίσιο του εν λόγω υποµέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης
-Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης
-Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης
-Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών, συµβούλων καθώς και αµοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).
Ποσά και ποσοστά στήριξης
Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 ευρώ, (200.000 ευρώ για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης ανάλογα την περιοχή θα κυµαίνεται από 40%-75%.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.