Πάει ως 15 Μαΐου αποδέσμευση από νιτρικά του 2015

25/04/2016

Κοντονής Γιώργος
Μετά την έκδοση της απόφασης με την οποία οι υποχρεώσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013 μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με σχετική τροποποιητική εγκύκλιο παρατείνεται και η δυνατότητα αποδέσμευσης των δικαιούχων από κάποια δράση μέχρι τις 15 Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη, τροποποιείται η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποδέσμευσης σε δράσεις αγροπεριβαλλοντικών βάσει της ρήτρας αναθεώρησης για το έτος 2015 (έτος εφαρμογής από το οποίο ο δικαιούχος απαιτεί την αποδέσμευσή του από τη Δράση) από 31 Μαρτίου 2016 σε 15 Μαΐου 2016.
Επί τοις ουσίας, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση αποδέσμευσης από κάποια αγροπεριβαλλοντική δράση (νιτρικά, ολοκληρωμένη καπνού ή τεύτλων, αμειψισπορά), στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι το τέλος του 2014, χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, για την περίοδο για την οποία ίσχυσε η δέσμευση, βάσει της ρήτρας αναθεώρησης του Καν. 1974/2006.
Υπενθυμίζεται ότι για το έτος εφαρμογής 2016, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης είναι η 15η Μαΐου και για το 2017 η 15η Μαΐου 2017.
Πρόκειται για μια απόφαση, που ξεκαθαρίζει την κατάσταση για τους παραγωγούς, οι οποίοι λόγω των σημαντικών και χρονιζόντων εκκρεμοτήτων στις πληρωμές ήθελαν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν ήδη λάβει, με δεδομένο ότι δεν τα έχουν.
Βάσει του διευκρινιστικού εγγράφου, οι δικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 που έχουν υπογράψει σύμβαση έως την 31/12/2014 και των οποίων οι υποχρεώσεις μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ως τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης είτε να αποδεσμευθούν.

Οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης
Δυνατότητα αποδέσμευσης από τις δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο της αποδέσμευσης, έχουν οι ακόλουθοι δικαιούχοι:
Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και Δράση 2.3Β Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων (100 στρέμματα).
Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και Δράση 2.3Α Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων (150 στρέμματα).

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.