Από 753 στα 1.045 ευρώ ετήσια ασφαλιστική εισφορά το 2016

26/04/2016 

Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από τα άρθρα 40 και 41 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστική εισφορά, η οποία βαίνει κάθε έτος αυξανόµενη, στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, θα καταβάλλουν οι αγρότες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ
(παλιοί και νέοι ) από 1-1-2017, η οποία διαµορφώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από τα άρθρα 40 και 41 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε ποσοστό 10% (έναντι 7%), ενώ η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης αυξάνεται σε ποσοστό 3,61% (αντί του 2,75%) επί των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών όπως φαίνεται στον Πίνακα.
Α.  ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές :
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύνταξη
Ασθένεια
ΛΑΕ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
486,77
34,07
26,64
2,05
62,76
753,12
603,37
42,24
26,64
2,05
70,93
851,16
726,05
50,82
26,64
2,05
79,51
954,12
895,92
62,71
26,64
2,05
91,40
1.096,80
1.065,78
74,60
26,64
3,08
104,32
1.251,84
1.234,46
86,41
30,86
3,08
120,35
1.444,20
1.401,86
98,13
35,05
3,08
136,26
1.635,12

Σε ό,τι αφορά το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (σηµειώνεται ότι στο πρώτο σχέδιο Νόµου, το ποσοστό αυτό οριζόταν στο 80%).
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. ∆ηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 26,95% ( από το έτος 2022 και µετά ) = 1.579 µέγιστη µηνιαία και ετήσια 18.954, ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραµένει η ίδια ).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
18,73%
21,84%
24,95%
25,95%
26,45%
26,95%
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( * )
 ΕΤΟΣ 2017
ΕΤΟΣ 2018
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
ΕΤΟΣ 2021
ΕΤΟΣ 2022 ( και μετά )
ΖΗΜΙΑ
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
1.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
2.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
3.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
4.000
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
4.923 [ Ελάχιστο ασφαλιστέο ποσό]
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
5.000
937
1.092
1.248
1.298
1.323
1.348
6.000
1.124
1.310
1.497
1.557
1.587
1.617
7.000
1.311
1.529
1.747
1.817
1.852
1.887
8.000
1.498
1.747
1.996
2.076
2.116
2.156
9.000
1.686
1.966
2.246
2.336
2.381
2.426
10.000
1.873
2.184
2.495
2.595
2.645
2.695
12.000
2.248
2.621
2.994
3.114
3.174
3.234
14.000
2.622
3.058
3.493
3.633
3.703
3.773
15.000
2.810
3.276
3.743
3.893
3.968
4.043
16.000
2.997
3.494
3.992
4.152
4.232
4.312
18.000
3.371
3.931
4.491
4.671
4.761
4.851
20.000
3.746
4.368
4.990
5.190
5.290
5.390
22.000
4.121
4.805
5.489
5.709
5.819
5.929
24.000
4.495
5.242
5.988
6.228
6.348
6.468
26.000
4.870
5.678
6.487
6.747
6.877
7.007
28.000
5.244
6.115
6.986
7.266
7.406
7.546
30.000
5.619
6.552
7.485
7.785
7.935
8.085
35.000
6.556
7.644
8.733
9.083
9.258
9.433
40.000
7.492
8.736
9.980
10.380
10.580
10.780
45.000
8.429
9.828
11.228
11.678
11.903
12.128
50.000
9.365
10.920
12.475
12.975
13.225
13.475
55.000
10.302
12.012
13.723
14.273
14.548
14.823
60.000
11.238
13.104
14.970
15.570
15.870
16.170
65.000
12.175
14.196
16.218
16.868
17.193
17.518
70.000
13.111
15.288
17.465
18.165
18.515
18.865
70.330
13.173
15.360
17.547
18.251
18.602
18.954
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ .
( * ) Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.