Δεν βγαίνουν οι πόντοι για ένταξη στους Νέους

12/04/2016

Κοντονής Γιώργος
Να συμπεριληφθούν στους εν δυνάμει δικαιούχους των Νέων Γεωργών όσοι άσκησαν γεωργική δραστηριότητα το 2015 λόγω ανωτέρας βίας και να παίρνουν πόντους στα κριτήρια βαθμολογίας οι μειονεκτικές περιοχές και οι καλλιεργητές οσπρίων και σιτηρών, ζητούν οι γεωπόνοι της Λάρισας, μιλώντας για άδικους αποκλεισμούς από το πριμ πρώτης εγκατάστασης.

Αναλυτικότερα στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Δημήτρης Σοφολόγης προς τον γενικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη, αναφέρονται οι επιχειρηματολογημένες προτάσεις του Συλλόγου, όπως αυτές καταγράφθηκαν στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου την Τρίτη 5 Απριλίου:
  • Αναφέρεται στους όρους επιλεξιμότητας το εξής: «Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα».
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας πιστεύει ότι το παραπάνω κριτήριο πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «…δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα πριν το έτος 2015» και αυτό γιατί πολλοί νέοι αγρότες ξεκίνησαν την αγροτική τους δραστηριότητα το 2015 λόγω ανωτέρας βίας (διαδοχή λόγω κληρονομιάς) ή λόγω δηλώσεων αρμόδιων πολιτικών προσώπων για προκήρυξη προγράμματος του Μέτρου Νέων Αγροτών το 2015. Αν δεν υπάρξει αλλαγή στον παραπάνω όρο, αποκλείεται η συμμετοχή των παραπάνω δικαιούχων στο πρόγραμμα.
·         Σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης: 2.1 «Αξιολογείται και βαθμολογείται η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η συμμετοχή σε σχετικές διαδικασίες» Βαρύτητα 6%. Η συμμετοχή του δικαιούχου σε διαδικασίες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εν μέσω της καλλιεργητικής περιόδου είναι αδύνατη, καθώς οι συμβάσεις πραγματοποιούνται αρκετά πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.
  • 2.2 «Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών)» Βαρύτητα 2%. Η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις όπως ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών δεν είναι δυνατόν να συμβεί εν μέσω της καλλιεργητικής περιόδου και χωρίς ο δικαιούχος να είναι ήδη αγρότης, ιδιότητα την οποία θα αποκτήσει μετά το 1ο έτος.
  • 3.2 «Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου του υποψήφιου δικαιούχου» Βαρύτητα 6%. Το παρόν κριτήριο θα πρέπει να βαθμολογείται αναλογικά με βάση τους μήνες ανεργίας, όπως συμβαίνει και στα πρόσφατα προγράμματα του ΕΣΠΑ ως εξής: Ανεργία >=1 έτος: 10 βαθμοί, Ανεργία <1 έτος: (Χ/12)*10 βαθμοί, όπου Χ: μήνες ανεργίας
  • 4.1 «Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου δικαιούχου» Βαρύτητα 7%. Στον κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται βαθμολογία για τις μειονεκτικές περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων εξισώνονται αυτομάτως με τους κατοίκους των δυναμικών περιοχών.
  • 5.3 «Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2024» Βαρύτητα 8%
  • 6.2 «Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-20» Βαρύτητα 7%. Στα κριτήρια αυτά δεν βαθμολογείται ο τομέας της αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει φυτά μεγάλης καλλιέργειας, όπως τα σιτηρά και τα οσπριοειδή, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, η καλλιέργεια των οποίων κρίνεται φιλοπεριβαλλοντική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.
Επίσης, δεν βαθμολογείται η καλλιέργεια του βαμβακιού, η οποία αποτελεί μια από τις κυριότερες καλλιέργειες του θεσσαλικού κάμπου, πάνω στην οποία έχουν επενδύσει οι Θεσσαλοί αγρότες, και η οποία στηρίζει αρκετές εγχώριες επιχειρήσεις, καθώς εξάγεται το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγομένων προϊόντων του. Εξάλλου η συνδεδεμένη ενίσχυση του βαμβακιού είναι υποχρεωτική από την πράξη προσχώρησης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές στα παραπάνω κριτήρια κρίνονται σημαντικές, ώστε να μην υπάρξουν άδικοι αποκλεισμοί δικαιούχων από την υποβολή πρότασης λόγω βαθμολογίας μικρότερης του 50, καθώς τα παραπάνω κριτήρια λαμβάνουν 36 βαθμούς από τους 100 συνολικά.
Τέλος ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας υποστηρίζει τα εξής: Θα πρέπει να τεθεί ο όρος ότι το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό-γεωπόνο, όπως προβλέπονταν σε όλες τις αντίστοιχες προκηρύξεις του μέτρου έως σήμερα. Αυτό είναι σημαντικό, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις υποβολής λανθασμένων προτάσεων με απορρίψεις ή μεταγενέστερα απεντάξεις δικαιούχων με συνέπεια την επιστροφή κοινοτικών κονδυλίων κ.τλ.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.