Αλλαγές στην συνδεδεμένη βάμβακος με νέα Υπουργική Απόφαση


12.10.2016 


Αλλαγές στην συνδεδεμένη βάμβακος με νέα Υπουργική Απόφαση Δημοσιεύθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό 4755/108273 με την οποία τροποποιέιτε η προηγούμενη (υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015) σχετικά με τον “καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου”.
Όπως αναφέρει σχετικά, μεταξύ άλλων, η ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Δηλαδή καταργείται το πλαφόν 140 κιλά ανά στρέμμα.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%.

Επίσης με την εν λόγω απόφαση αναβαθμίζεται η Διεπαγγελματική Βάμβακος. Όπως αναφέρει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σε ειδική συνεδρίαση στο τέλος Ιανουαρίου έκαστου έτους, και με σύμβουλο το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης (Ε.Κ.Τ.), προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους κάθε χρόνου και τους κοινοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ε.Κ.Τ. προσδιορίζει τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα κατά την εκκοκκιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλωθείσες ποικιλίες και συντάσσει αναφορά προς την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος έως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους με κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αποφασίζει την ποιοτική και ποσοτική στόχευση της νέας χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Ε.Κ.Τ. με κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης θα μπορεί να συμμετέχει σε ειδικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως και του ΠΑΑ 2014-2020.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 3257/Β/11 – 10 2016 με το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης: 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.