Για τη Μεγάλη Δευτέρα μετατίθεται η πληρωμή της συνδεδεμένης βάμβακος

 06/04/2017 -

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς η πληρωμή «χτυπούσε» στη λίστα των δικαιούχων για τη συνδεδεμένη των σπόρων σποράς λένε από τον Οργανισμό Πληρωμών.
«Τεχνικούς λόγους» επικαλούνται για μια ακόμη φορά οι ιθύνοντες του ΟΠΕΠΕΠΕ για την καινούργια καθυστέρηση στην εξόφληση των παραγωγών σε ότι αφορά την ειδική ενίσχυση ύψους 170 εκατ. ευρώ στο βαμβάκι.
Οι τελευταίες πληροφορίες από τη διοίκηση του οργανισμού θέλουν την πίστωση στους λογαριασμούς των παραγωγών να μην γίνεται την Παρασκευή (αύριο) και να προχωράει τελικά τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου.
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς η πληρωμή «χτυπούσε» στη λίστα των δικαιούχων για τη συνδεδεμένη των σπόρων σποράς λένε από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Σημειωτέον ότι με βάση τις τελικές ανακοινώσεις η εν λόγω ενίσχυση θα ανέρχεται στα 74,94 ευρώ το στρέμμα.
Η μικρή καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Αποστολάκη. Όπως ο ίδιος εξηγεί στο Agronews, το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς η πληρωμή «χτυπούσε» στη λίστα των δικαιούχων για τους σπόρους σποράς, με αποτέλεσμα να απαιτούνται εκ νέου διασταυρωτικοί έλεγχοι. Από τον οργανισμό θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω για μια επόμενη πίστωση, τους 1.500 δικαιούχους για τη συνδεδεμένη των σπόρων σποράς, ωστόσο αποφάσισαν -όπως ο ίδιος λέει- να τρέξουν γρήγορα τους σχετικούς ελέγχους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, προκειμένου να περιλαμβάνονται και αυτοί οι παραγωγή στην εν λόγω πίστωση, έστω κι αν χρειαστεί να καθυστερήσουν μια μέρα. 
Να σημειωθεί, βέβαια, ότι για τη συνδεδεμένη των σπόρων σποράς ο προϋπολογισμός του 2016 ανέρχεται περίπου στα 2,9 εκατ. ευρώ, ποσό πολύ μικρό που θα μπορούσε τελικά να αποφασιστεί να μην επηρεάσει την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος που αφορά πολύ περισσότερο κόσμο και αγγίζει περί τα 170 εκατ. ευρώ.
Στην πληρωμή που θα ξεκινήσει από Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πιστωθούν συνολικά περί τα 200 εκατ. ευρώ και θα αφορούν την ειδική ενίσχυση βάμβακος και 5 συνδεδεμένες για τεύτλα, σπαράγγια, σπόρους σποράς, συμπύρηνο ροδάκινο για χυμό και σηροτροφία, καθώς και τις ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Οι αποφάσεις για τις 5 συνδεδεμένες που θα πληρωθούν
Το δρόμο για την πληρωμή των 5 συνδεδεμένων άνοιξαν οι σχετικές αποφάσεις με το ύψος της ενίσχυσης του 2016 για κάθε προϊόν, που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 5 Απριλίου στη Διαύγεια. Ειδικότερα, η ενίσχυση για τα τεύτλα ανέρχεται στα 72,45 ευρώ το στρέμμα, για το σπαράγγι στα 50 ευρώ το στρέμμα, για τους σπόρους σποράς στα 43,89 ευρώ, για το συμπύρηνο ροδάκινο στα 16,7 ευρώ το στρέμμα, για τη σηροτροφία στα 251 ευρώ το κουτί.


Όπως αναφέρεται στην απόφαση για τη συνδεδεμένη στα τεύτλα η επιλέξιμη προς πληρωμή έκταση είναι 51.652 στρέμματα και υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η αύξηση του ύψους της εν λόγω ενίσχυσης για το 2016.
Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για το 2016 είναι στα 6.917.591 ευρώ και η πληρωμή τους τοποθετείται άνευ απροόπτου την Παρασκευή 7 Απριλίου, μαζί με την ειδική ενίσχυση βάμβακος και τη συνδεδεμένη στα σπαράγγια.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 724,50 Ευρώ/Εκτάριο.
Το με αριθ. 25700/16-03-2017 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) όπου αναφέρεται ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 5.165,24 εκτάρια.
Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (13.367 εκτάρια).

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός ύψους συνδεδεμένης στα τεύτλα για το 2016.pdf


Στα 50 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στα σπαράγγια

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2016 καθορίζεται στα 50 ευρώ το στρέμμα, σύμφωνα με σχετική απόφαση.
Όπως αναφέρεται «το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σπαραγγιού για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς των 3.900 εκταρίων».

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός ύψους συνδεδεμένης στα σπαράγγια για το 2016.pdf


Στα 16,7 ευρώ η συνδεδεμένη στο συμπύρηνο ροδάκινο
Το το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις ενίσχυσης για το έτος 2016 υπολείπονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (17.700 εκτάρια), οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την έκταση αναφοράς.
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 167,00 Ευρώ/Εκτάριο
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός συνδεδεμένης ενίσχυσης για το συμπύρηνο ροδάκινο το 2016.pdf

Στα 251 ευρώ το κουτί η συνδεδεμένη στη σηροτροφία
Στα 251 ευρώ το κουτί καθορίζεται για το 2016 η συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία, βάσει σχετικής απόφασης. Όπως αναφέρεται, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με διαίρεση του ετήσιου μπάτζετ προς τα κουτιά αναφοράς που είναι 3.150.
Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
6. Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς, ο οποίος είναι 3.150 κουτιά.
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 251,00 Ευρώ/Κουτί .
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη σηροτροφία το 2016.pdf


Στα 43,89 ευρώ η συνδεδεμένη σπόρων σποράς
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 43,89 ευρώ το στρέμμα, με σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
Η μεγάλη διαφορά από το ύψος της ενίσχυσης του 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση ξεπερνά την έκταση αναφοράς, με την πολιτική ηγεσία να οδηγείται στην απόφαση να υπολογιστεί η συνδεδεμένη από τη διαίρεση του ετήσιου μπάτζετ προς την επιλέξιμη έκταση.
Η απόφαση αναφέρει ότι «Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας στον τομέα των σπόρων σποράς για το 2016 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 4.285 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση.
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 43,89 ευρώ το στρέμμα».
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός ύψους συνδεδεμένης στους σπόρους σποράς για το 2016.pdf

Η ανακοίνωση του υπουργείου
Καθορίστηκαν οι τιμές για 5 «συνδεδεμένες» του 2016
Για το έτος 2016 καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους τομείς των ζαχαρότευτλων σε 724,50 ευρώ/ha, των σπόρων σποράς σε  438,99 ευρώ/ha, των συμπύρηνων ροδάκινων για χυμοποίηση σε 167 ευρώ/ha, των σπαραγγιών σε 500 ευρώ/ha και της σηροτροφίας σε 251 ευρώ/κουτί.
Επισημαίνεται ότι στην σηροτροφία, στα συμπύρηνα ροδάκινα για χυμοποίηση καθορίστηκε η τιμή με βάση την ενδεικτική τιμή που είχε καθοριστεί στην σχετική Υπουργική Απόφαση.
Στους σπόρους σποράς καθορίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό και τα επιλέξιμα εκτάρια.
Στο σπαράγγι και στα ζαχαρότευτλα, λόγω του μικρότερου αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η τιμή καθορίστηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της ενδεικτικής τιμής.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.