Τέλος Ιουνίου βιολογικά '14, εντολή ζητά το πετρέλαιο '15

 17/05/2017

Δούσκα Ελένη
Δεύτερη διαβεβαίωση, αυτή τη φορά δια στόµατος του αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Τσιρώνη, έρχεται σχετικά µε την εξόφληση των εκκρεµοτήτων στα βιολογικά, δηµιουργώντας αυξηµένες προσδοκίες στους παραγωγούς για ένα ζήτηµα που τρενάρεται εδώ και πολλά χρόνια.

Λίγο παρά πίσω, βέβαια, σε σχέση µε τις ανακοινώσεις προ δεκαηµέρου του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, από τη Θέρµη, για πιστώσεις ως το τέλος της άνοιξης, ο αναπληρωτής µιλά για πληρωµές στα βιολογικά του 2014 µέχρι τέλος Ιουνίου και διευθέτηση των υπόλοιπων του 2015 και του 2016 ως τέλος του έτους. Απαντώντας σε ερωτήσεις δύο βουλευτών στη Βουλή, διευκρινίζει ότι «η απαραίτητη απόφαση για την έγκριση των πιστώσεων έχει φύγει από την πλατεία Βάθη προς το υπουργείο Οικονοµικών από τις 28 Μαρτίου και σύµφωνα µε τις πληροφορίες του έχει ήδη υπογραφεί και από τον υφυπουργό Γ. Χουλιαράκη». Σηµειωτέον ότι αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τον κ. Τσιρώνη, σε όλη τη χώρα έχει ολοκληρωθεί το 65% των πληρωµών της βιολογικής γεωργίας του 2014 και το 55% της βιολογικής κτηνοτροφίας.Μια αντίστοιχη εντολή πληρωµής περιµένει και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015, σύµφωνα µε έγγραφη απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων στη Βουλή. Βέβαια, επιτείνοντας την αγωνία των δικαιούχων παραγωγών, στο εν λόγω έγγραφο δεν γίνεται κάποια συγκεκριµένη χρονική αναφορά, ενώ οι αρµόδιοι συνεχίζουν τη δύσκολη -όπως αποδείχτηκε- και χρονοβόρα διαδικασία των συµψηφισµών.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για να τρέξουν οι παραπάνω πληρωµές, µαζί µε τις πιστώσεις για πέντε συνδεδεµένες και τα υπόλοιπα από εξισωτικές παλαιότερων ετών, θα πρέπει πρώτα να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση.

Από τον επόµενο µήνα το αγροτικό πετρέλαιο 2015
«Η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες για το 2013 και 2014 πραγµατοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017, ενώ εκκρεµεί η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου για το έτος 2015 καθώς αναµένεται εντολή πληρωµής», αναφέρει το έγγραφο του Οικονοµικών µέσω της ΑΑ∆Ε.
Ωστόσο, για την  ώρα οι αρµόδιοι της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων λαµβάνουν τις εγγραφές των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν «συµφωνούν» µε τα στοιχεία του taxisnet, γεγονός που απαιτεί επαλήθευση και φυσικά χρόνο, ενώ δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι συµψηφισµοί.
Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες, για την πληρωµή των παραγωγών αναφέρουν ότι αυτή δεν πρόκειται να γίνει µέσα στον Μάιο, µεταθέτοντας όποιες πιστώσεις στην καλύτερη περίπτωση από τον Ιούνιο και µετά.
Όσον αφορά τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες σχετικά µε τον ΕΦΚ πετρελαίου, το έγγραφο της ΑΑ∆Ε αναφέρει τα εξής: «Οι επιστροφές ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες για τα έτη 2013 και 2014 ολοκληρώθηκαν και δεν υπάρχουν δικαιούχοι κατ’ έτος που να παραµένουν εκτός πληρωµής καθώς επεξεργάστηκαν όλοι που σύµφωνα µε την απόφαση πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται άπαξ σε ηλεκτρονική µορφή πριν την έναρξη της πληρωµής στην ∆ΗΛΕ∆ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Το υπολογισθέν ποσό επιστροφής ΕΦΚ για το έτος 2013 (δόση 50% η οποία εκκρεµούσε για ορισµένους) ήταν 32.882.639,40 ευρώ για 239.868 δικαιούχους. Το υπολογισθέν ποσό επιστροφής ΕΦΚ για το έτος 2014 (100%) ήταν 90.258.786,866 για 443.221 δικαιούχους.

∆ε βγαίνει πριν τις 25 Μαΐου για συνδεδεµένες ζωικών  
Με δυσκολία φαίνεται να βγαίνει το χρονοδιάγραµµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τις πιστώσεις για τις συνδεδεµένες ζωικών και αυτές για βιοµηχανική ντοµάτα, ρύζι και πορτοκάλια προς χυµοποίηση, οι οποίες υπολογίζοντας για το τελευταίο δεκαήµερο του Μαΐου. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Γιώργο Αποστολάκη, η πληρωµή για τις συνδεδεµένες εκτιµάται ότι θα ξεπερνά το ποσό των 80 εκατ. ευρώ, ενώ προς το παρόν γίνονται διασταυρώσεις και έλεγχοι, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και τροποποιήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν το τελικό ποσό προς πληρωµή. Με δεδοµένο τον φόρτο εργασίας, οι εν λόγω πιστώσεις δεν αναµένονται νωρίτερα από τις 25 Μαΐου, ενώ συζητείται το ενδεχόµενο να γίνει µια πρώτη πληρωµή σε συνδεδεµένων σε βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους, η οποία θα «συµπληρωθεί» µε επόµενη πληρωµή µέχρι το τέλος Ιουνίου.


Και επίσηµα παράταση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε µέχρι 15 Ιουνίου, έγκυρη η µεταβίβαση δικαιωµάτων µόνο σε όποιον κατέχει γη στις 31 Μαΐου 2017

Τη δυνατότητα που έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν σε όσα κράτη το επιθυµούν να παρατείνουν την προθεσµία της υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε µέχρι τις 15 Ιουνίου «εκµεταλλεύτηκε» και η χώρα µας, µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακοινώνει ότι υπεγράφη η απόφαση της εν λόγω παράτασης για ένα µήνα.  Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε έτερη απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τροποποιεί την µε αριθµ. 1406/52601/04-5-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ. 1291 Β’/2016), οι αιτήσεις µεταβιβάσεων υποβάλλονται µέχρι τις 9 Ιουνίου, ωστόσο µια παράταση και εδώ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι σε περιπτώσεις αιτήσεων µεταβίβασης, που συνοδεύονται µε οριστική µεταβίβαση ή εκµίσθωση γης, από τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις ή συµφωνητικά µίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2017.
Επιπλέον, επαναλαµβάνεται ότι η παρακράτηση υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος σε όλες τις µεταβιβάσεις χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση), υποχρέωση που δεν ισχύει για περιπτώσεις κληρονοµιάς ή για οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, όταν οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς πρώτου βαθµού ή σύζυγοι, αυξάνεται φέτος στο 25% από 20% πέρυσι.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.