Για ΕΦΚ πετρελαίου ως 1.500€ έλεγχος σε βεβαιωμένα χρέη

23/05/2017

Υπάρχει εφαρμογή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, που απαντά σε ερωτήματα αγροτών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου.Μπίκας Αλέξανδρος
Αν το αρχικά προσδιορισμένο ποσό επιστροφής είναι μέχρι 1.500 ευρώ, γίνεται έλεγχος μόνο για βεβαιωμένα χρέη ατομικά, συνυποχρέωσης, συνυπευθυνότητας, διαφορετικά γίνεται έλεγχος αντίστοιχος του αποδεικτικού ενημερότητας
. Αν δεν υπάρχουν οφειλές (για επιστροφές μέχρι 1.500,00 ευρώ) ή είναι φορολογικά ενήμερος (για επιστροφές άνω των 1500,00 ευρώ), αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ.
Υπάρχει εφαρμογή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, που απαντά σε ερωτήματα αγροτών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου.
Αυτό διευκρινίζει έγγραφη απάντηση στη Βουλή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, περιγράφοντας τη διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες. Στην ίδια απάντηση η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΕΛΕΔ) αναφέρει ότι έχει διατεθεί εφαρμογή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να απαντώνται ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου.
Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την πληρωμή του ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015, οι πληροφορίες την τοποθετούν στην καλύτερη περίπτωση από τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) και αφού πάρει τη σχετική εντολή πληρωμής, που περιμένει σύμφωνα με έγγραφη απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων στη Βουλή, προ ολίγων ημερών.
«Η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες για το 2013 και 2014 πραγµατοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017, ενώ εκκρεµεί η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου για το έτος 2015 καθώς αναµένεται εντολή πληρωµής», αναφέρει το εν λόγω έγγραφο του Οικονοµικών µέσω της ΑΑ∆Ε.
Ωστόσο, για την  ώρα οι αρµόδιοι της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων λαµβάνουν τις εγγραφές των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις δεν «συµφωνούν» µε τα στοιχεία του taxisnet, γεγονός που απαιτεί επαλήθευση και φυσικά χρόνο, ενώ δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι συµψηφισµοί.

Αναλυτικά η απάντηση της ΑΑΔΕ στη Βουλή αναφέρει τα εξής:
Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων στους δικαιούχους, υλοποίησε τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ A 1141582 ΕΞ 2016 / ΦΕΚ / Β / 3155 / 30.9.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σε γενικές γραμμές, η περιγραφόμενη διαδικασία σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που καταρτίστηκαν έχει ως εξής:
1. Αποστολή αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη ΔΗΛΕΔ.
2. Δημιουργία αρχείου από τη ΔΗΛΕΔ και υπολογισμός του αρχικού ποσού ΕΦΚ.
3. Συμψηφισμοί με τελωνειακό χρέη - Προσδιορισμός υπολοίπου.
4. Έλεγχος του αρχείου για οφειλές στις Δ.Ο.Υ.
- Εάν το αρχικά προσδιορισμένο ποσό επιστροφής είναι μέχρι 1.500,00 ευρώ, γίνεται έλεγχος μόνο για βεβαιωμένα χρέη ατομικά, συνυποχρέωσης, συνυπευθυνότητας, διαφορετικά γίνεται έλεγχος αντίστοιχος του αποδεικτικού ενημερότητας.
4.1. Εάν δεν υπάρχουν οφειλές (για επιστροφές μέχρι 1.500,00 ευρώ) ή είναι φορολογικά ενήμερος (για επιστροφές άνω των 1500,00 ευρώ), αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ.
4.2. Εάν υπάρχουν οφειλές,
4.2.1. εάν είναι μόνο ατομικές, γίνεται κεντρικά συμψηφισμός και τυχόν εναπομείναντα υπόλοιπα αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ.
4.2.1. και ο συμψηφισμός δε δύναται να γίνει κεντρικά λόγω ιδιαίτερης και μεγάλης περιπτωσιολογίας (όπως αποβιώσας με επιστροφή μεγαλύτερη του χρέους, κατάσταση πτώχευσης, ρυθμισμένα χρέη κ.λπ.), το ποσό εξ’ ολοκλήρου αποστέλλεται σε ατομικό Α.Φ.ΕΚ. στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου αυτή να διενεργήσει αρμοδίως τυχόν συμψηφισμούς, έλεγχο ασφαλιστικό οφειλών και σε περίπτωση εναπομείναντα υπολοίπου, να το αποδώσει στον δικαιούχο.
5. Το αρχείο που στέλνεται από τη ΔΗΛΕΔ στην ΗΔΙΚΑ, επιστρέφει ενημερωμένο (μετά από τους συμψηφισμούς στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης - Ο.Κ.Α.) από τη δεύτερη, ώστε τυχόν υπόλοιπα να αποδοθούν στους δικαιούχους και τα συμψηφιζόμενα από την ΗΔΙΚΑ ποσά στους Ο.Κ.Α.
Συνοψίζοντας, η Υπηρεσία μας στο αρχείο δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπολογίζει τα αρχικά προς επιστροφή ποσά και στη συνέχεια συμψηφίζει με τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Ό,τι δεν δύναται να γίνει από αυτήν, αποστέλλεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ώστε να συνεχίσουν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, έχει διατεθεί εφαρμογή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να απαντώνται ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.