Ενσωματώνει πολιτικές γης η ΚΑΠ μετά το 2020

09/05/2017

Κοντονής Γιώργος
Η ανάγκη ενσωµάτωσης µίας ολοκληρωµένης πολιτικής κτηµαταγοράς και διαχείρισης αγροτικής γης µέσω του µηχανισµού της ΚΑΠ είναι το σηµαντικότερο από τα θέµατα που αναδεικνύεται µέσα από τη διαβούλευση για την Αγροτική Πολιτική µετά το 2020.

Αν και τα πρώτα αποτελέσµατα της ευρείας συζήτησης θα ανακοινωθούν στις 7 Ιουλίου, σε κείµενο που υιοθέτησε µε σχετικό ψήφισµα η Ευρωβουλή προ ολίγων ηµερών, αποτυπώνονται οι προθέσεις των ιθυνόντων να χρησιµοποιήσουν την ΚΑΠ, ώστε να συνδέεται έµµεσα µε το καθεστώς ενοικίασης, φορολογίας αγροτικών γαιών και το κληρονοµικό δίκαιο.

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει το κείµενο της Ευρωβουλής µε θέµα τη διευκόλυνση της πρόσβασης κυρίως των νέων αγροτών σε γη (υιοθετήθηκε 27 Απριλίου 2017) και τα όσα φέρνουν στο τραπέζι της συζήτησης άλλοι φορείς, αναγνωρίζεται ότι, ενώ η πολιτική της γης είναι κατ’ ουσίαν αρµοδιότητα των κρατών µελών, ενδέχεται να επηρεαστεί από την ΚΑΠ ή από συναφείς τοµείς πολιτικής και υπό αυτή την έννοια προτείνεται να υιοθετηθούν µέτρα όπως:

  • Η επαναφορά του Μέτρου Πρόωρης Συνταξιοδότησης για όσους θέλουν να δώσουν τη διαχείριση της γης τους σε νέους αγρότες, κίνηση που θα µπορούσε να συνδεθεί µε την υποχρέωση ελάχιστης έκταση νέων τεµαχίων που είναι δυνατόν να προκύψουν µετά από διαχωρισµό.
  • Να δοθεί η άδεια στα κράτη µέλη σε συνεργασία µε τοπικές αρχές και συλλογικά σχήµατα αγροτών, να παρεµβαίνουν και να ρυθµίζουν την πώληση, τη χρήση και τη µίσθωση γεωργικών γαιών, όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Οι άµεσες πληρωµές θα πρέπει να κατανέµονται µόνο σε επαγγελµατίες, ώστε να µην καταλήγει η γη σε ετεροεπαγγελµατίες.
  • Να καταργηθούν για τους νέους αγρότες, οι ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν την αγορά των γεωργικών εκτάσεων µόνο εντός ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου και µόνο για το 10% της συνολικής αξίας της επένδυσης. Για παράδειγµα στα Σχέδια Βελτίωσης, να επιδοτείται η αγορά γης, ανεξαρτήτου ύψους δαπάνης της συνολικής επένδυσης (τώρα είναι 10%).
  • Οι άµεσες ενισχύσεις να αντιστοιχούν κατά 30% στα πρώτα στρέµµατα γης που έχει αποκτήσει ιστορικά ο αγρότης, ώστε να αποθαρρύνεται η συγκέντρωση γης.
Επιπλέον η Κοµισιόν προτίθεται να ιδρύσει παρατηρητήριο τιµών για τα ενοίκια γης , ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τιµές των ενοικίων αντικατοπτρίζουν την αξία της παραγωγής και την ποιότητα των εδαφών.

Οι Γερµανοί σάρωσαν

Μας πέρασαν οι ΜΚΟ φώναζε η µεγαλύτερη γαλλική ένωση αγροτών (FNSA) κατά τη διαβούλευση της ΚΑΠ, καλώντας σε γενική συσπείρωση και συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Το 50% περίπου των απαντήσεων στη δηµόσια διαβούλευση της ΚΑΠ που έληξε στις 2 Μαΐου ήταν από τη Γερµανία, ενώ από το σύνολο των 312.880 συµµετεχόντων, οι 22,450 ήταν αγρότες σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν. Τις επόµενες εβδοµάδες, η Κοµισιόν θα αναλύσει τα δεδοµένα που µαζεύτηκαν, µε τα αποτελέσµατα να αναµένεται να ανακοινωθούν σε Συνέδριο που θα γίνει στις 7 Ιουλίου 2017.

Δίχτυ ασφαλείας για τις τιμές των εισροών

Την ανάγκη να παραµείνει ως έχει το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων απλοποιώντας ορισµένες πτυχές τους, ζητούν µε έγγραφό τους οι COPA-COGECA µε τίτλο «Το µέλλον της ΚΑΠ µετά το 2020» που δηµοσιεύτηκε πριν λίγες µέρες. Παρά τη φηµολογούµενη µείωσή τους και τις πιέσεις από άλλους φορείς, το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών αναφέρει ότι είναι το µόνο και κύριο εργαλείο στήριξης του εισοδήµατος της παραγωγής. Επιπλέον, οι COPA-COGECA πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν «δίχτυα ασφαλείας» όχι µόνο για τις τιµές παραγωγού αλλά και για τις τιµές των εισροών. ∆ηλαδή αν ξαφνικά οι τιµές ζωοτροφών ή του πετρελαίου αυξηθούν κατά ένα µεγάλο ποσοστό, να υπάρχουν αποζηµιώσεις. Παράλληλα προτείνεται η επέκταση των προθεσµιακών συµβολαίων και σε άλλα προϊόντα εκτός από το σιτάρι, το καλαµπόκι, το ρυζί κ.λπ, όπως αναφέρεται και στις προτάσεις της Agricultural Markets Task Force.Τέλος, στα πλαίσια της ΚΑΠ µετά το 2020 αναµένεται να θεσπιστούν διάφορα θεσµικά µέτρα και κανονισµοί µε στόχο να βελτιωθεί η διαπραγµατευτική θέση των αγροτών στο εµπόριο. Από την άλλοι, εκπροσωπώντας θεωρητικά τους καταναλωτές, οι ΜΚΟ µε «περιβαλλοντικές ευαισθησίες» προτείνουν η ΚΑΠ να αποτελείται από µόνο ένα πυλώνα, µε το 80% των ενισχύσεων να πηγαίνουν σε αγρότες που ακολουθούν «πράσινες» πρακτικές και το υπόλοιπο 20% να µοιράζεται στα γνωστά Προγράµµατα.

πηγη: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.