Στο 50% το πριμ για αγρότες νεαρής ηλικίας από το 2018

17/05/2017 

Κοντονής Γιώργος
Από το 25% στο 50% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων που κατέχουν οι αγρότες νεαρής ηλικίας αυξάνεται το πριµ το 2018 για όσους εντάσσονται στο συγκεκριµένο καθεστώς, σύµφωνα µε το σχέδιο γνωµοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών της ΕΕ. Για παράδειγµα ένας νεαρός αγρότης που το 2018 θα ενεργοποιήσει 10 δικαιώµατα,
αναµένεται να λάβει τσεκ που αντιστοιχεί σε αξία 15 δικαιωµάτων (συν 50%) αντί για 12,5 (συν 25%) που ίσχυε µέχρι σήµερα.
Η σχετική ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής είναι να καταργηθεί το συγκεκριµένο όριο, κάτι που είχε γνωστοποιήσει και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε ανακοίνωσή του.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2018, καθώς ενσωµατώνονται στον γενικό κανονισµό «Omnibus» ο οποίος τροποποιεί διάφορες πτυχές της ΚΑΠ και βρίσκεται ακόµα σε διαβούλευση. Ο «Omnibus» αναµένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο του 2017, ώστε να λάβει την τελική του µορφή τέλη του έτους.
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό και για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2017, ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία:
  • Δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
  • Είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω.
Στα φυσικά πρόσωπα ως έτος δηµιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Για παράδειγµα για το έτος ενίσχυσης 2017 το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή µεταγενέστερα αυτού σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (άρθρο 50, του Καν (ΕΕ) 1307/2013).

Ύψος και έτη ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, µε τον πολλαπλασιασµό των ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων από το νέο γεωργό, µε αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας των ∆ικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχει ή µισθώνει ο γεωργός.
2.    Η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο, για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού.

Νέα Οµάδα Εργασίας ΚΑΠ

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Προγραµµάτων θα διεξάγει τη µελέτη σχετικά για τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιούνται οι κανονισµοί της ΚΑΠ της χώρας µας, µε σκοπό να βγάλει συµπεράσµατα για τα σηµεία που πρέπει να βελτιωθούν. Σύµφωνα µε την απόφαση µε Αρ. Πρωτ. 1396 η ΕΥ∆ θα δουλέψει ως προς την εξαγωγή συµπερασµάτων τόσο ως προς τους τοµείς απλοποίησης της ΚΑΠ (ειδικότερα του σχεδιασµού και εφαρµογής των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης), όσο και ως προς την διαµόρφωση εθνικής θέσης για τη µεταρρύθµιση της.

Από 150 στρέμματα και άνω το πρασίνισμα

Αλλαγές και στο καθεστώς του «πρασινίσµατος» προβλέπει ο κανονισµός «Omnibus», µε την κύρια πρόταση που εξετάζεται να αφορά όσους υποχρεούνται σε αµειψισπορές εφόσον τα αγροτεµάχιά τους ξεπερνούν ένα ορισµένο όριο στρεµµάτων. Συγκεκριµένα µε τροπολογία της, η Επιτροπής Γεωργίας (DG Agri) προτείνει να αυξηθεί από τα 100 στα 150 στρέµµατα το όριο, κάτω από το οποίο οι αγρότες δεν είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιµη γη, ώστε να λάβουν το τσεκ «πρασινίσµατος.
Αναλυτικά η σχετική παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«Εφ’ όσον η αρόσιµη γη της εκµετάλλευσης καλύπτει έκταση µεταξύ 150 και 300 στρεµµάτων και δεν καλλιεργείται εξ ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιµη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιµης γης».
Η συγκεκριµένη αλλαγή εφόσον υιοθετηθεί από την Κοµισιόν και την Επιτροπή Προϋπολογισµού της ΕΕ, θα ενσωµατωθεί στον κανονισµό της ΚΑΠ αρχές του 2018, που σηµαίνει ότι θα έχει ισχύ από το ΟΣ∆Ε του επόµενου έτους.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.