Ενίσχυση της σόγιας και των άλλων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ζητούν 14 κράτη – μέλη της Ε.Ε.


18.07.2017 


Ενίσχυση της σόγιας και των άλλων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ζητούν 14 κράτη – μέλη της Ε.Ε. Με αφορμή την κοινή δήλωση 14 Κρατών – Μελών (Αυστρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργου, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία και Πολωνία), την Δευτέρα 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Υπογράψαμε και εμείς σήμερα μαζί με άλλα 13 Κράτη Μέλη την ευρωπαϊκή δήλωση για την ενίσχυση της καλλιέργειας της σόγιας και των άλλων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών όπως το λούπινο, το μπιζέλι, το ρεβίθι, τα κουκιά.

Οι καλλιέργειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο γεωργικό σύστημα. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των καλλιεργειών με οφέλη για άλλες καλλιέργειες, ιδίως για τα σιτηρά. Μπορούν να είναι «ενδιάμεσες» καλλιέργειες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ζιζανίων, παρασίτων και ασθενειών με αποτέλεσμα μείωση της ανάγκης για φυτοφάρμακα. Επίσης, «δεσμεύουν» το ατμοσφαιρικό άζωτο βελτιώνοντας τη σύσταση του εδάφους και μειώνοντας τη χρήση αζώτου στα λιπάσματα.

Με την ενίσχυση αυτών των καλλιεργειών θα αποκομίσουμε πολλαπλά οφέλη μεταξύ άλλων:
-Περιορισμό της εξάρτησης από Τρίτες Χώρες και μείωση της δαπάνης εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ κάθε χρόνο για εισαγωγή κυρίως μεταλλαγμένης σόγιας, που επιβαρύνει ιδιαίτερα  την ανταγωνιστικότητα του κτηνοτροφικού τομέα,
-τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της γονιμότητας και δομής του εδάφους,
-κάλυψη των  νομικών απαιτήσεων των παραγωγών για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και παράλληλα δυνατότητα λήψης  συνδεδεμένης ενίσχυσης».

πηγη:www.paseges.gr