Όχι σε μείωση χρηματοδότησης προς τον τομέα της γεωργίας

18/07/2017

Γιαννακοπούλου Φανή
Την αντίθεσή τους στα σενάρια που κάνουν λόγο για πιθανή μείωση της χρηματοδότησης για τη γεωργία ή /και σε συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων εξέφρασαν τα κράτη μέλη κατά το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 17 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για την απλοποίηση της ΚΑΠ, όπως και για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της κοινής αυτής πολιτικής.
Ψηλά στην ατζέντα της εσθονικής προεδρίας βρίσκονται η απλοποίηση των αγροτικών κανόνων και ένας ισχυρός προϋπολογισμός για την ΚΑΠ.
Πιο αναλυτικά, η εσθονική προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, που θα είναι υψηλά στην προσεχή εξαμηνιαία ημερήσια διάταξη:
  • απλούστευση για τη μελλοντική της ΚΑΠ,
  • παρακολούθηση της κατάστασης της αγοράς και των συνεχιζόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων.
  • ετοιμότητα για θέματα έκτακτης ανάγκης
  • αντιμικροβιακή αντοχή
  • τα πολυετή σχέδια διαχείρισης και
  • τα τεχνικά μέτρα στον τομέα της αλιείας

«Πιστεύουμε σε μια καινοτόμο και προοδευτική οικονομία. Γι’ αυτό η χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στη μελλοντική ΚΑΠ θα βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης των υπουργών γεωργίας στο Ταλίν το Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Εσθονός Υπουργός Γεωργίας, Τάρμο Ταμ.


Παρέμβαση Αποστόλου στα σενάρια μείωσης της χρηματοδότησης της ΚΑΠ

Με την παρέμβασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών για το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα την απλούστευση, το μέλλον και τα οικονομικά της ΚΑΠ σημείωσε τα παρακάτω:
«Αποτελεί κοινή μας πεποίθηση ότι η απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα του έργου όλων των εμπλεκόμενων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που συνεχίζεται, και την οποία στηρίζουμε, η πρόταση omnibus αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία προκειμένου να βελτιωθούν και διατάξεις των βασικών πράξεων της ΚΑΠ. Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η διατήρηση  του κανόνα 50/50 (πενήντα- πενήντα), η δυνατότητα της ετήσιας  αναθεώρησης των εθνικών  αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ο ορισμός για το βοσκότοπο.
Ωστόσο θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να αρθούν, μεταξύ άλλων, εμπόδια που περιορίζουν την πιο αποτελεσματική χρήση των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο και των εθνικών τους επιλογών και στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού ορίου, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν σημαντικούς τομείς για την οικονομία τους, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους δυσκολίες πέραν της μείωσης της παραγωγής ή του κινδύνου εγκατάλειψης.
Ένα άλλο θέμα είναι η προαιρετική εφαρμογή του «ενεργού αγρότη». Η αλλαγή αυτή συνιστά αλλαγή πολιτικής, που κατά την άποψή μας θα ενισχύσει περαιτέρω τις κριτικές που δέχεται ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θέμα αρκετά επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. 
Όσον αφορά στην ΚΑΠ μετά το 2020, ερμηνεύοντας τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα της διαβούλευσης, παρατηρούμε ότι είναι κοινή συνείδηση πολιτών, αγροτών και καταναλωτών, η σπουδαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Για την περίοδο μετά το 2020, η ΚΑΠ θα κληθεί να ανταποκριθεί σε μια σειρά από  μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές όπως:
-η δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες,
-η παραγωγή επαρκών ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων,
-η κλιματική αλλαγή,
-η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας,
-η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της υπαίθρου,
-η παραμονή του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές και η αντοχή του γεωργικού επαγγέλματος.
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ και επικαιροποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ. Θα πρέπει να ταιριάξουμε τις αντίθετες απόψεις και να δείξουμε ότι η γεωργία αποτελεί μέρος των λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι βασικές μας θέσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020 έχουν ήδη αναφερθεί σε αυτή την αίθουσα και ουσιαστικά σκιαγραφούν μια κοινή και γεωργική πολιτική, μια πολιτική που στη βάση της αλληλεγγύης και συνεργασίας θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευελιξία και λιγότερη επικουρικότητα.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΠ μετά το 2020 σχεδόν θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα και έτσι θα έχουμε αρκετό χρόνο να εμβαθύνουμε στα θέματα.
Επιτρέψτε μου όμως να σχολιάσω το έγγραφο προβληματισμού το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά σε σκέψεις- προτάσεις για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της αγροτικής πολιτικής αλλά και σε πέντε δυνητικά σενάρια, εκ των οποίων τέσσερα αφορούν σε μείωση της χρηματοδότησης για τη γεωργία ή /και σε συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων.
Διαφωνούμε και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την Ισπανία που έφερε το θέμα των οικονομικών της ΕΕ στο μέλλον για συζήτηση σήμερα. Το έγγραφο εγείρει σημαντικά ζητήματα τα οποία χρήζουν προσεκτικής μελέτης και άμεσων αντιδράσεων από μέρους μας, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ 2020 και διενεργείται η μελέτη επιπτώσεων εν  αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων από την Επιτροπή»

Απλοποίηση και μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
Οι υπουργοί γεωργίας των κρατών μελών ενθάρρυναν την Κομισιόν να κάνει την απλοποίηση προτεραιότητα στη μελλοντική αναθεώρηση των αγροτικών κανόνων και να ζητήσει τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την ΚΑΠ.
«Το να κάνουμε τη ζωή των αγροτών μας πιο απλή αποτελεί μια διαδικασία σε εξέλιξη. Πρέπει να επανεξετάζουμε περιοδικά τους κανόνες μας για να επιτύχουμε δίκαιη ισορροπία μεταξύ της αυστηρότητας και της σκοπιμότητας. Η απλούστευση θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή και για τη μελλοντική ΚΑΠ», ανέφερε ο Εσθονός Υπουργός Γεωργίας, Τάρμο Ταμ.

Αλιευτικές δυνατότητες το 2018

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την ανακοίνωση της Κομισιόν σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και τη διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018.

Τα κράτη μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανακοίνωση και την πρόοδο που σημειώθηκε για τον αριθμό των αποθεμάτων. Τόνισαν τη σημασία της καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με αυτά τα επιτεύγματα και την ανάγκη αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων περιοχών και της αλιευμάτων.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες ξεκινά με την ετήσια άσκηση καθορισμού των συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων (TACs) και των εθνικών ποσοστώσεων για το επόμενο έτος. Τα TAC για τη Βαλτική Θάλασσα θα καθοριστούν τον Οκτώβριο. TACs και ποσοστώσεις για τη Μαύρη Θάλασσα και όλους τους άλλους στόλους της Ένωσης θα οριστούν τον Δεκέμβριο του 2017.

Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ: http://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-fish-stocks/

Άλλα θέματα στην ατζέντα του Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για τα εξής θέματα: χρηματοδότηση της ΚΑΠ με βάση το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, το σχέδιο δράσης για την υγεία κατά της μικροβιακής αντοχής, τις τελευταίες εξελίξεις στον αγώνα κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, το ζήτημα της επισήμανσης της καταγωγής σε γάλα και κρέας και των πιθανών επιπτώσεών της στην εσωτερική αγορά, τις τελευταίες πρωτοβουλίες σχετικά με τη διπλή ποιότητα των τροφίμων, το αποτέλεσμα των διασκέψεων σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία για τη νεολαία στην Αφρική, το μέλλον των τροφίμων, τη γεωργία χωρίς ΓΤΟ και τη συνάντηση της διευρυμένης ομάδας του Βίσεγκραντ.

Εμπορικές συμφωνίες, ετικέτες οίνων, ξηρασία στον Ευρωπαϊκό Νότο και εμπόριο γης
Στις 18 Ιουλίου η Κομισιόν θα ενημερώσει τους υπουργούς για τα γεωργικά ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και θα συζητήσει το ζήτημα των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των συνωνύμων τους που ενδέχεται να εμφανίζονται στις ετικέτες των οίνων.
Επίσης, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τη ξηρασία στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Βέλγιο και το εμπόριο γεωργικών εκτάσεων.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.