Η προδημοσίευση Απονιτροποίησης οδηγός για τις φθινοπωρινές σπορές

 06/09/2017

Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρµογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Κοντονής Γιώργος
Καθυστερεί όπως προκύπτει από πληροφορίες της Agrenda η πρόσκληση της Απονιτροποίησης που προγραµµατιζόταν για Σεπτέµβρη µε το υπουργείο να έχει θέσει όµως ως επιλέξιµες τις φθινοπωρινές σπορές που θα ξεκινήσουν το ερχόµενο διάστηµα.
Την ίδια ώρα έχει αποσταλεί φάκελος στις Βρυξέλλες για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Μέτρο όπως η ελαιοκράµβη, ο καπνός και η στέβια από τον περασµένο Ιούνιο και πιθανώς η καθυστέρηση να οφείλεται στην αναζήτηση φόρµουλας ώστε να βρίσκονται και αυτές µέσα στη νέα πρόσκληση.
Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρµογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Καθυστερεί όπως προκύπτει από πληροφορίες της Agrenda η πρόσκληση της Απονιτροποίησης που προγραµµατιζόταν για Σεπτέµβρη µε το υπουργείο να έχει θέσει όµως ως επιλέξιµες τις φθινοπωρινές σπορές που θα ξεκινήσουν το ερχόµενο διάστηµα.
Την ίδια ώρα έχει αποσταλεί φάκελος στις Βρυξέλλες για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Μέτρο όπως η ελαιοκράµβη, ο καπνός και η στέβια από τον περασµένο Ιούνιο και πιθανώς η καθυστέρηση να οφείλεται στην αναζήτηση φόρµουλας ώστε να βρίσκονται και αυτές µέσα στη νέα πρόσκληση.

Τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεµβρίου αποτελεί πλέον την πιθανότερη ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ενώ η πρόσκληση θα βγει σε δηµόσια διαβούλευση µέσα στο µήνα. Σηµειώνεται εδώ ότι εκκρεµεί και αίτηµα για πριµοδότηση των δενδροκαλλιεργειών της Θεσσαλίας που έµειναν εκτός του αρχικού προγραµµατισµού. Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρµογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018, σύµφωνα πάντα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα νέα χαρακτηριστικά του Μέτρου έχουν ως εξής: Πρώτον η αύξηση των ζωνών από τις 8 στις 38, όπου εντάσσονται µεταξύ άλλων περιοχές όπως ο Αλµυρός Μαγνησίας, η Αιτωλοακαρνανία, ο Έβρος, εκτάσεις γύρω από το ∆έλτα Νέστου και τον Σπερχειός Φθιώτιδας και η Κοζάνη (Χάρτης δεξιά). ∆εύτερον, εκτός από την πριµοδότηση νέων καλλιέργειων όπως ο ηλίανθος και τα χειµερινά σιτηρά (αρκεί να είναι σε αρδευόµενα αγροτεµάχια), η στήριξη στο βαµβάκι επανέρχεται στα επίπεδα της περιόδου 2000-2006, δηλαδή στα 60 ευρώ ανά στρέµµα. Τρίτον, εντάσσονται στο Μέτρο και οι δενδροκαλλιέργειες.

Όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας που θα ενεργοποιηθούν εφόσον ξεπεραστεί το µπάτζετ των 170 εκατ. ευρώ, θα είναι η κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση στα υπόγεια υδατικά συστήµατα µε µέγιστο τους 100 πόντους. ∆εύτερο φίλτρο θα είναι το κριτήριο Natura που δίνει µέχρι 20 πόντους.

Aναλυτικά, το Μέτρο Απονιτροποίησης θα προκηρυχθεί µε τέσσερις επί µέρους ειδικές δράσεις.
Πρώτη δράση είναι η Αγρανάπαυση: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης.
Εάν η δέσµευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρµοστεί σε ενταγµένα στη δράση αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, τότε ο δικαιούχος αναλαµβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειµερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και µείγµατα αυτών) στα αγροτεµάχια αυτά. Ύψος ενίσχυσης: Καλαµπόκι: 43,5 έως 50,2 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 50,2 έως 60 ευρώ, Φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.
  Σιτάρι, ελαιοκράµβη είναι Σεπτέµβρη-Οκτώβρη
  Βαµβάκι, καλαµπόκι, ηλίανθος είναι εαρινές.

Η δεύτερη ∆ράση είναι η Αµειψισπορά: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Ως καλλιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή). Ύψος ενίσχυσης: Καλαµπόκι: 29,1 έως 38,9 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 35,7 έως 46,4 ευρώ, Φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,3 έως 60 ευρώ, Ηλίανθος 32 ευρώ.

Οι δενδροκαλλιέργειες, εντάσσονται στην τρίτη δράση, και αφορά τη χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν: Να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης. ii) Να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στην ενταγµένη στη δέσµευση εκµετάλλευση (εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού) κατά το πρώτο, το τρίτο και το πέµπτο έτος εφαρµογής. iii) Να διαθέτουν «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε).

Η δέσµευση αυτή εφαρµόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες στις εξής ζώνες:
  •  Αργολικό πεδίο: εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά
  •  Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: ελιά
  •  Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας: ροδακινιά, µηλιά, αχλαδιά
  •  Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: εσπεριδοειδή, ελιά. Η ενίσχυση ορίζεται για: εσπεριδοειδή 28,6 ευρώ ανά στρέµµα, ελιά 46,6 ευρώ, ροδακινιά και βερικοκιά 33,1 ευρώ, µηλιά-αχλαδιά 20,2 ευρώ.
Η τελευταία ∆ράση αφορά τη ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Εδώ οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση αγροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.). Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας. Η δέσµευση αφορά τις εξής καλλιέργειες: Χειµερινά σιτηρά, Βαµβάκι, Ηλίανθος, Φρέσκα λαχανικά, Ζαχαρότευτλα, Πατάτες, Καλαµπόκι, Ψυχανθή.
Το ύψος των ενισχύσεων ενδέχεται να µειώνεται για τους υπόχρεους πρασινίσµατος, σε όλες τις δράσεις. Υπενθυµίζεται ότι το πριµ µειώθηκε 5% στους δικαιούχους Απονιτροποίησης για αυτό το λόγο την περασµένη περίοδο.


Δικαιούχοι Μέτρου
Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018. Δικαιούχοι θα είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ έτους 2017, που θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).
Για τις ελιές, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 8 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

πηγη:www.agronews.gr