Παράθυρο ένταξης για όλα τα κηπευτικά στη Βιολογική Γεωργία

 13/11/2017

Κοντονής Γιώργος
Μείωση της ενίσχυσης για ορισµένα προϊόντα που έλαβαν ήδη πριµ από την πρώτη προκήρυξη, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στα Βιολογικά όλα τα κηπευτικά ζήτησαν οι βιοκαλλιεργητές.
Μάλιστα, ειδικά για κηπευτικά όπως είναι η ντοµάτα, η µελιτζάνα, η πιπεριά κ.λπ που µένουν εκτός Μέτρου, ως έχουν τα πράγµατα, ζητήθηκε από την πλευρά του υπουργείου να καταθέσουν τεκµηριωµένη πρόταση οι βιοκαλλιεργητές, ώστε βάσει αυτής να ζητήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες από τις Βρυξέλλες να τροποποιηθεί ο κανονισµός και να ενταχθούν.
Τα παραπάνω προέκυψαν, κατά τη συνάντηση των βιοκαλλιεργητών στις 6 Νοεµβρίου µε τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη, ο οποίος δεσµεύτηκε για προκήρυξη µέσα στο ∆εκέµβριο. Η σχετική πρόσκληση θα αφορά τη φυτική και τη ζωική παραγωγή.

Με δεδοµένο το γεγονός ότι τα χρήµατα που θα δοθούν στη φυτική παραγωγή ορίστηκαν στα 100 εκατ. ευρώ (στην πρώτη προκήρυξη έλαβαν οι Natura 223 εκατ. ευρώ), θεωρείται ότι πρέπει να υπάρξει µία ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση µερίδας των κονδυλίων, στα νέα προϊόντα. Άλλωστε, η µέριµνα αυτή θα έχει να κάνει κυρίως µε τους ήδη παραγωγούς βιολογικών, καθώς τα 60 ευρώ πριµ των κηπευτικών δεν µπορούν να αποτελέσουν δέλεαρ, παρά µία µικρή βοήθεια για τους «κατά συνείδηση».


Προτάσεις για βαθµολογία
Σχετικά µε τα κριτήρια µοριοδότησης, αναφέρθηκε ότι υπάρχει ελευθερία κινήσεων πλέον µόνο ως προς τα µόρια που θα δίνει το καθένα από αυτά. Όπως ανέφερε στην Agrenda, ο Γιάννης Παπαδόπουλος πρόεδρος των βιοκαλλιεργητών Σερρών που βρισκόταν στη συνάντηση, από τη µεριά του εγινε πρόταση για τους παλιούς να µετράει η εµπειρία 10ετίας και όχι πενταετίας όπως είναι τώρα, µε το κάθε έτος να δίνει και 10 µόρια.
Σηµειώνεται εδώ, ότι εφόσον τα χρήµατα θα είναι σχεδόν τα µισά και αυξάνονται οι επιλέξιµες καλλιεργητικές οµάδες-από 17 γίνονται 27- σε σχέση µε την περασµένη προκήρυξη από την οποία περιµένουν 50.000 απορριπτόµενοι µία νέα ευκαιρία, τα κριτήρια µοριοδότησης αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία ως τα κύρια φίλτρα ένταξης στο Μέτρο. Σε αυτά τα πλαίσια, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε ότι θα γίνει προσπάθεια να δοθεί µία πιο δίκαιη λύση σχετικά µε την ένταξη των βιοκαλλιεργητών στο πρόγραµµα.

Όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτρόφια που όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, το κείµενο προκήρυξης είναι έτοιµο, τα χρήµατα που θα δοθούν θα είναι 220 εκατ. ευρώ, µε το ύψος της ενίσχυσης να φτάνει τα 45 ευρώ ανά στρέµµα, ώστε να µην υπάρχουν στρεβλώσεις λόγω τεχνικής λύσης.

Σε διαβούλευση οι αγορές βιολογικών

Τις προτάσεις τους για την υπουργική απόφαση που ετοιµάζεται σχετικά µε τις αγορές βιολογικών προϊόντων που θα βασιστεί πάνω στην τροπολογία του Ν. 4492/2017 για τα νωπά και ευαλλοίωτα, ζήτησε η πλευρά του υπουργείου στα πλαίσια της συνάντησης µε τους βιοκαλλιεργητές.

Η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση είναι αναγκαία ώστε να µπορέσει να λάβει ισχύ ο νόµος και να να στηθεί ο αυτοδιαχειριζόµενος φορέας των βιοκαλλιεργητών. Υπενθυµίζεται ότι στη σχετική τροπολογία αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και µεταποιηµένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνιστώνται ανά Περιφερειακή Ενότητα, µία Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.∆.Α.Π.) για τους παραγωγούς και συνεταιρισµούς βιολογικών προϊόντων.

Η Ε.∆.Α.Π. είναι πενταµελής και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους, των παραγωγών και από έναν εκπρόσωπο των συνεταιρισµών, των δήµων και των καταναλωτών. Τα µέλη της ορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Κάθε αγορά παραγωγών µπορεί να λειτουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο του οικείου δήµου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που καθορίζεται µετά από αντίστοιχη έγκριση του δήµου ή της Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο µε ευθύνη των αυτοδιαχειριζόµενων φορέων.

Όχι από Λάκωνες για τη συνάντηση

Στη σύσκεψη των βιοκαλλιεργητών µε τον αναπληρωτή υπουργό, αρνήθηκε να παρευρεθεί η Ένωση Βιοακαλλιεργητών Λακωνίας, καθώς όπως ανέφεραν στήνεται το ίδιο παιχνίδι στο Μέτρο των Βιολογικών και οι κρατούντες απλά θέλουν να καλύψουν τις προειληµµένες αποφάσεις, για τις οποίες έχουν ήδη πάρει έγκριση από την Ευρώπη, προφασιζόµενοι δήθεν προσκλήσεις και διαβούλευση.

Οι παραγωγοί έχασαν 100.000 ευρώ
Σύµφωνα µε τους Λάκωνες «οι 50.000 αγρότες που έµειναν έξω από το πρόγραµµα γιατί σας πίστεψαν (σ.σ. τον αναπληρωτή υπουργό), έχασαν από την τσέπη τους 100.000 ευρώ περίπου. Εµείς, όσο και αν σας κακοφαίνεται, θα προσπαθήσουµε να σας αποτρέψουµε να το επαναλάβετε. Αυτό το λέµε γιατί πολλά από τα κριτήρια που έχετε βάλει χρήζουν διευκρινήσεων προς αποφυγή παρεξηγήσεων».

Ανυπολόγιστες στρεβλώσεις από το νέο κανονισμό


Το στραβό ξεκίνηµα της προκήρυξης των Βιολογικών έρχεται να ακολουθήσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής και εµπορίας (YA 2543/103249). Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το θεσµικό πλαίσιο εγκαινιάζει ένα απόλυτα γραφειοκρατικό σύστηµα µε εξωντοτικές ποινές για τους παραγωγούς και τους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.
Για παράδειγµα «σε περίπτωση όπου ένας παραγωγός δεν δηλώσει στον φορέα πιστοποίησης εντός δέκα ηµερών οποιαδήποτε µεταβολή στην εκµετάλλευση του (π.χ. προσθήκη ενός νέου αγροτεµαχίου ή µιας αποθήκης) ή κτηνοτρόφος που δεν δηλώσει τη µεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο του (γέννες, καταστροφές, θάνατοι κτλ), προβλέπεται από την Υ.Α. υποβιβασµός πιστοποίησης ή µερική αναστολή πιστοποίησης. Σε περίπτωση επανάληψης προβλέπεται αναστολή πιστοποίησης έως και 12 µηνών. Εφόσον ο φορέας πιστοποίησης δεν επιβάλλει την εν λόγω κύρωση στον παραπάνω παραγωγό θα επιβληθεί από το Υπουργείο προς τον φορέα πρόστιµο που µπορεί να ξεπεράσει και τις 35.000 ευρώ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση.

Σοβαρά προβλήµατα στην Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων
Επιπλέον τα πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων της Βιολογικής Γεωργίας (ΗΒ∆) καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης και αφήνει έκθετους τους Πιστοποιητικούς Οργανισµούς, όσον αφορά την τήρηση των πολύ αυστηρών χρονικών ορίων, σηµειώνεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον τονίζεται ο ελλειπής τρόπος λειτουργίας του εποπτικού φορέα ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ καθώς δεν υπάρχει διαθέσιµος κανονισµός για τις επιθεωρήσεις επίβλεψής του που να διασφαλίζει την αµεροληψία και την ακεραιότητα των ελέγχουν κάτι το οποίο απαιτείται και πληρούν όλοι οι διαπιστευµένοι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης κατά ISO 17065.

Ως εκ τούτου, η Ένωση  ζητά τον ορισµό µεταβατικών σταδίων στην εφαρµογή της υπουργικής Απόφασης, που θα λαµβάνουν υπόψη τις απαιτούµενες αλλαγές των συστηµάτων των Πιστοποιητικών Οργανισµών και την πορεία του εκσυγχρονισµού της ΗΒ∆.

Ξεκίνησε η καταχώρηση ευρηµάτων για πληρωµές
Κάλεσµα να ξεκινήσουν την καταχώρηση των ευρηµάτων τους οι Φορείς Πιστοποίησης ως προς τη συµµόρφωση των δικαιούχων του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας ώστε αυτοί να πληρωθούν την προκαταβολή, απηύθυνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισµός Πληρωµών µε απόφασή του αναφέρει ότι για το έτος εφαρµογής 2017 ως εναρκτήρια ηµεροµηνία καταχώρισης των ευρηµάτων ως προς τη συµµόρφωση των δικαιούχων σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για τη βιολογική
παραγωγή, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος του µέτρου είναι η Πέµπτη , 2 Νοεµβρίου 2017.

Στο 100% ο έλεγχος
Ο προαναφερόµενος διοικητικός έλεγχος πραγµατοποιείται στο 100% των ενταγµένων παραγωγών ανά υποµέτρο και ανά Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι όροι και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση πληρωµής
του δικαιούχου.

Συµφωνία µε ΟΣ∆Ε
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσµα του ελέγχου στην µηχανογραφική εφαρµογή από τον ελεγκτή.  Σύµφωνα µε την απόφαση που έχει δηµοσιευθεί στη ∆ιαύγεια, για τις ανάγκες του συγχρηµατοδοτούµενου µέτρου και τον έλεγχο των όρων επιλεξιµότητας θα εξετάζεται αν η ευρεθείσα καλλιέργεια από τον ΟΕΠ δεν συµφωνεί µε την δηλωθείσα καλλιέργεια στην ΕΑΕ.

πηγη:www.agronews.gr