Πληρωμές 0,972 εκατ. € για ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων ανειλημμένων

19.01.2018 

Πληρωμές  0,972 εκατ. € για ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων ανειλημμένων
Πληρωμές ύψους 972.727,83 ευρώ πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου 2018, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στην “Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων”.
Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν προγράμματα Leader και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 12/01/2018-16/01/2018

πηγη:www.paseges.gr