Από 17 Απριλίου και για 2 μήνες αίτηση για αντιχαλαζικά

03/04/2018

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1.Διαμαντόπουλος Χρήστος
Στα χέρια του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπου Κασίμη βρίσκεται -προς υπογραφή- η προκήρυξη του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, με το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα).
Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1.
Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά με δηλώσεις του στο Agronews ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές η πιθανότερη ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα είναι η 17η Απριλίου και η πρόσκληση θα τρέχει για συνολικά δύο μήνες.Εν τω μεταξύ δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με την Ανάθεση στον ΕΛΓΑ των πληρωμών του Μέτρου 5.1.pdf
Σύμφωνα με όσα έχει είδη γράψει το Agronews o προϋπολογισμός του Υπομέτρου 5.1 αγγίζει τα 12,5 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά, πριν τη δημοσίευσή της η «Agrenda» που θα κυκλοφορήσει τη Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου, η διαφορά με τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους μεμονωμένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήματα. Επίσης ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήμα έως 1.000.000 ευρώ.
Τέσσερις δόσεις
Η στήριξη θα καταβάλλεται σε έως και τρεις δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Έως και  σε τέσσερεις δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ. Στις δόσεις καταβολής της στήριξης δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις προκαταβολής. Μεταξύ των δαπανών που θα επιδοτούνται είναι αυτές της αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή ενώ στο μπάτζετ συμπεριλαμβάνονται και οι γενικές δαπάνες (σύμβουλοι, μηχανικοί κ.λ.π.) σχετικές με την επένδυση. Η επιλογή των αιτήσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με μέγιστη βαθμολογία τα 100 μόρια και ελάχιστη τα 40. Προβάδισμα θα δίνεται σε αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Δικαιούχοι
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα – δικαιούχοι του μέτρου θα είναι  όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Επίσης δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). Στην κατηγορία των συλλογικών σχημάτων συμπεριλαμβάνονται  οι Ομάδες παραγωγών που πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες της «Agrenda» η δημοσίευση της προκήρυξης αναμένεται τις επόμενες ημέρες (αιτήσεις θα κατατίθενται σχεδόν όλο τον Απρίλιο) αφού αυτές της ημέρες το έγγραφο της πρόσκλησης αναμένει την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή του τμήματος Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

πηγη:www.agronews.gr