Το ευρώ ανεβάζει το μαλακό σιτάρι

12/12/2014 

Παπαδογιάννης Γιάννης
Oι τιµές της εξαγωγής για το ελληνικό σκληρό σιτάρι δεν είναι πολλά υποσχόµενες, γι’ αυτό και οι περισσότεροι θεωρούν πως τα λιγοστά ποιοτικά καλά φετινά στάρια θα πληρωθούν στην εσωτερική αγορά.

Υπήρξε ενδιαφέρον για υψηλά υαλώδη και πρωτεΐνες στα επίπεδα των 390 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι, αλλά οι µεγάλοι έµποροι µε δυσκολία προσέφεραν σε αυτά τα επίπεδα. Παράλληλα, στην εσωτερική αγορά ακούστηκαν δουλειές στα 385-390 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε µύλους ανάλογα ποιότητας και φορτώσεων. Επικρατεί πάντως η άποψη ότι µέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα δούµε ιδιαίτερες αλλαγές και λογικά ένας νέος κύκλος πωλήσεων θα υπάρξει από το νέο έτος όπου και θα φανεί η τάση των διεθνών τιµών.

Στη λίστα της Φότζια τα σκληρά στάρια µειώθηκαν άλλα 5 ευρώ. Συγκεκριµένα τα καλής ποιότητας (ειδικό βάρος 80 kg/hl, πρωτεΐνη 12%, υαλώδη 80%) κυµαίνονται στα 385-390 ευρώ ο τόνος παράδοση σε ιταλικό λιµάνι, ενώ η αµέσως επόµενη ποιότητα στα 375-380 ευρώ ο τόνος. Είναι λογικό µέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρξει ηρεµία στην αγορά η οποία µπορεί να αποτυπωθεί και σε ελαφριά διόρθωση από τα υψηλά του Νοεµβρίου. Στο Μιλάνο οι τιµές έµειναν σταθερές και δεν µειώθηκαν περεταίρω. Τα καλά στάρια βρίσκονται µεταξύ 393-401 ευρώ ο τόνος (-3 ευρώ ο τόνος).

Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο όλα τα δηµητριακά βρίσκονται υπό πίεση λόγο της πτώσης του πετρελαίου. Ο «µαύρος χρυσός» βρίσκεται σε καθοδικό κανάλι και φυσικά παρασύρει τα σπορέλαια. Τα µαλακά σιτάρια δεν µπόρεσαν να αντισταθούν στην πίεση, µε αποτέλεσµα να χάσουν κοµµάτι της ανόδου που είχαν σηµειώσει την προηγούµενη εβδοµάδα. Παράλληλα, τα περιθώρια ανόδου του χρηµατιστηρίου δεν είναι πολλά, καθώς η αµερικανική σοδειά δεν θεωρείται ανταγωνιστική.

Τα γαλλικά µαλακά στάρια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία µε τις τιµές να δοκιµάζουν τα 200 ευρώ ο τόνος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘15, λαµβάνοντας δυναµική από την πτώση του ευρώ και τους περιορισµούς στις ρωσικές εξαγωγές. Κατόπιν η αγορά ισορρόπησε και τα συµβόλαια Ιανουαρίου ‘15 βρίσκονται στα 185 ευρώ ο τόνος.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου