Ένταξη της ΚΑΠ στο επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ ζητούν οι ευρωβουλευτές

19.03.2015 

Ένταξη της ΚΑΠ στο επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ ζητούν οι ευρωβουλευτές
Την πλήρη ενσωμάτωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των προτάσεων για την δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από τον προηγούμενο Νοέμβριο 2014, ζητούν οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, του ευρωκοινοβουλίου.
Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, την Δευτέρα 23 Μαρτίου, στα πλαίσια σύνταξη σχεδίου γνωμοδότησης που θα προωθηθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου.

Αναλυτικότερα, επί του θέματος ο συντάκτης του σχεδίου Albert Dess και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην συνοπτική αιτιολόγηση αναφέρει τα εξής: «Το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί, αφότου κορυφώθηκε το 2007, κατά 15% περίπου, και είναι πλέον πολύ χαμηλότερο από τις ιστορικές τάσεις. Αυτό αποτελεί μεταξύ άλλων συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και έχει αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ενόψει της μερικής μόνο ανάκαμψης που προβλέπεται κατά τα προσεχή έτη, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να καλυφθεί το κενό επενδύσεων. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου υποστηρίζει επομένως τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2019, στο πλαίσιο των οποίων το εν λόγω πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως κεντρική πολιτική πρόκληση.

Το προτεινόμενο «επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» περιλαμβάνει την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις κατά τα επόμενα τρία έτη, για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των δημόσιων πόρων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με στοχευμένες πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και με μέτρα που θα καταστήσουν την Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις.

Βασικές προϋποθέσεις του επενδυτικού προγράμματος είναι η ύπαρξη νομικού πλαισίου και η διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό. Ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή, μετά την έκδοσή του, από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, ως στρατηγικούς εταίρους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη δημιουργία πρόσθετης γραφειοκρατίας ή συστημάτων πληρωμών, που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Δεδομένου του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην οικονομία της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα αποτελέσουν βασικό δικαιούχο της στήριξης που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η πλήρης ενσωμάτωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι, ως μοναδική πλήρως κοινοτικοποιημένη πολιτική, διαθέτει εδαφική εφαρμογή και επομένως παρέχει το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την ευρείας κλίμακας διαχείριση έργων που σχετίζονται με το ΕΤΣΕ. Επίσης, σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία μέσω της ΚΓΠ.

Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μηχανισμών στήριξης θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα από υφιστάμενα μέσα και προγράμματα χρηματοδότησης, όπως π.χ. η ΚΓΠ, με στόχο την επιτυχή υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Καταλήγοντας παρατίθεται σειρά τροπολογιών για τις οποίες η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους.

Για περισσότερα δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του σχεδίου γνωμοδότησης:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου