Σε καλή 10ετία το καλαμπόκι ως το 2024

  16/07/2015

Γιαννακοπούλου Φανή
Πάνω από τα επίπεδα του 2000 θα παραµείνουν οι τιµές για τα αγροτικά εµπορεύµατα την επόµενη 10ετία (2015-2024), αν και αναµένεται να κινηθούν διορθωτικά λόγω µεγαλύτερης παραγωγής και χαµηλότερων ρυθµών παγκόσµιας ζήτησης, όπως υποστηρίζουν FAO και ΟΟΣΑ σε κοινή τους έκθεση.

Αύξηση τιμών θα σηµειωθεί για δευτερεύοντα δηµητριακά (πχ. καλαµπόκι) και ελαιούχους σπόρους καθώς θα έχουν ζήτηση για χρήση ως ζωοτροφές, όπως προβλέπουν ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Την ίδια ώρα, οι χαµηλές τιµές στο πετρέλαιο θα στηρίξουν τις χαµηλότερες τιµές των τροφίµων, ενώ χαµηλότερα θα κινηθούν και οι τιµές στα λιπάσµατα. Επίσης, µεγαλύτερη ζήτηση παγκοσµίως αναµένεται για κρέας και γαλακτοκοµικά.

Το αγροτικό εµπόριο θα αυξηθεί µε πιο αργούς ρυθµούς από την περασµένη δεκαετία, ενώ το µερίδιο της παγκόσµιας παραγωγής και κατανάλωσης θα παραµείνει σταθερό, σύµφωνα µε την έκθεση. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η συγκέντρωση των εξαγωγών αγροτικών εµπορευµάτων θα επικεντρωθεί σε λίγες εξαγωγικές χώρες. Τεράστιες αλλαγές στη ζήτηση αναµένονται στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου αύξηση του πληθυσµού και κατά κεφαλήν εισοδήµατος θα οδηγήσει σε αύξηση της αστικοποίησης και της ζήτησης για τρόφιµα.

Η συγκέντρωση µεγάλων αποθεµάτων στο σιτάρι τα τελευταία δύο χρόνια, θα οδηγήσει σε ακόµα χαµηλότερες τιµές βραχυπρόθεσµα. Παρόλα αυτά, το σιτάρι θα παραµένει το πιο εµπορεύσιµο δηµητριακό ως το 2024, µε 22% της παγκόσµιας παραγωγής να ρέει στις εξαγωγές, ενώ τα ποσοστά για δευτερεύοντα δηµητριακά και ρύζι αντιστοιχούν σε 13% και 10%. Οι τιµές δευτερευόντων δηµητριακών θα σηµειώσουν αύξηση σχεδόν 13,9% την επόµενη 10ετία (από τα 169,91 δολάρια /τόνο στα 193,67 δολάρια/τόνο). Η ισχυρή ζήτηση για πρωτεινούχες ζωοτροφές θα ευνοήσει το καλαµπόκι και τη σόγια.

Η µεγαλύτερη ζήτηση για ζάχαρη από τις αναπτυσσόµενες χώρες θα συντελέσει στην ανάκαµψη των τιµών του εν λόγω προϊόντος. Μάλιστα, σύµφωνα µε την έκθεση FAO-ΟΟΣΑ, το αποτέλεσµα της αγοράς θα εξαρτηθεί από τα περιθώρια κέρδους από τον ανταγωνισµό των καλλιεργειών ζάχαρης και αιθανόλης στη Βραζιλία, η οποία είναι κορυφαία παραγωγός χώρα στον κόσµο. Η χρήση αιθανόλης και βιοντίζελ θα αυξηθεί, αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό έως το 2024. Ωστόσο, τα επίπεδα της παραγωγής θα εξαρτηθούν από τις πολιτικές των κορυφαίων χωρών παραγωγής.

Στο βαµβάκι, οι τιµές βραχυπρόθεσµα θα πιεστούν από τα µεγάλα αποθέµατα της Κίνας, αλλά αναµένεται να ανακάµψουν µέχρι το τέλος της δεκαετίας και από εκεί και πέρα θα είναι πιο σταθερές. Έως το 2024, πραγµατικές και ονοµαστικές τιµές στο βαµβάκι θα παραµείνουν κάτω από τα επίπεδα του 2012-2014. «Οι προοπτικές για την παγκόσµια γεωργία είναι πιο καθησυχαστικές, αλλά δεν µπορούµε να εφησυχάσουµε», τονίζουν οι αναλυτές.

«∆εν µπορούµε, επίσης, να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο µιας απότοµης ανόδου των τιµών τα επόµενα χρόνια», τόνισε κατά την παρουσίαση της έκθεσης στο Παρίσι ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία. Και πρόσθεσε ότι «οι κυβερνήσεις διεθνώς πρέπει να επικεντρωθούν σε αναπτυξιακές πολιτικές µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενΑίσχυση της καινοτοµίας και τη διασφάλιση ισχυρών συστηµάτων γεωργίας».

Η γεωργία της Βραζιλίας «κλειδί» στη ζήτηση της Ασίας
Το µεγαλύτερο µερίδιο για την επέκταση του αγροτικού εµπορίου διεκδικεί η Βραζιλία, για το λόγο αυτό η έκθεση FAO- ΟΟΣΑ εστιάζει στην αγροτική της παραγωγή και διαπιστώνει ότι θα ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση για εισαγωγές κυρίως από χώρες της Ασίας. Παράγοντες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της βραζιλιάνικης γεωργίας είναι µεταξύ άλλων: βελτίωση της παραγωγικότητας µε µεγαλύτερες αποδόσεις στα αροτραία, µετατροπή βοσκοτόπων σε καλλιεργήσιµη γη και πιο εντατική ζωική παραγωγή, δοµικές αλλαγές και ανακατεύθυνση των αγροτικών ενισχύσεων προς την παραγωγή, επενδύσεις στις υποδοµές που αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και αγροτικές εµπορικές συµφωνίες που βελτιώνουν την πρόσβαση σε ξένες αγορές.

Ταυτόχρονα, η Βραζιλία έχει κάνει τεράστια πρόοδο σε ότι αφορά την εξάλειψη της πείνας και τη µείωση της φτώχειας, σηµειώνουν οι αναλυτές των FAO- ΟΟΣΑ. Επιπλέον, αυξάνονται οι πιθανότητες για περαιτέρω µείωση της φτώχειας µέσω της επιτάχυνσης της αγροτικής ανάπτυξης και για όσους καλλιεργούν καφέ, οπωρολαχανικά και τροπικά φρούτα.

Τέλος, σύµφωνα µε την κοινή έκθεση, η αγροτική ανάπτυξη της Βραζιλίας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της αειφορίας. Έτσι, η σταθερή καλλιεργήσιµη έκταση και η πίεση από τους περιορισµένους φυσικούς πόρους µπορούν µεταξύ άλλων να ξεπεραστούν µέσω της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, της προώθησης βιώσιµων καλλιεργητικών πρακτικών, της µετατροπής των υποβαθµισµένων καλλιεργήσιµων εκτάσεων σε βοσκότοπους.  
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου