Έως 7 Νοεμβρίου τροποποιήσεις Σχεδίων

 23/10/2015 

Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας οι τροποποιήσεις των Σχεδίων Βελτίωσεις, από δικαιούχους που έχουν υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής και για να ολοκληρωθεί η επενδυσή τους απαιτείται τροποποίηση.
Οι υπόλοιποι καλούνται να καταθέσουν αίτημα ολοκλήρωσης.
Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Κιλκίς, όσοι δικαιούχοι έχουν εγκριθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα το πρώτο αίτημα πληρωμής, καθώς όπως υπενθυμίζουν οι αρχές, η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2015 και ότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής μέχρι 31/12/2015.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ανακοινώνεται ότι με την σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19846/21-10-2015 5η εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ:
1. Δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει ένα ή δύο αιτήματα πληρωμής και για να ολοκληρωθεί το επενδυτικό τους σχέδιο απαιτείται τροποποίηση, σας ενημερώνουμε ότι οι τροποποιήσεις πρέπει να οριστικοποιηθούν σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 5/11/2015 και να υποβληθούν  στις αρμόδιες ΔΑΟΚ έως 7/11/2015. Όσοι δικαιούχοι δεν υλοποιούν τις υπόλοιπες επενδύσεις, δεν απαιτείται τροποποίηση για την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και  πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις καλούνται να καταθέσουν αίτημα ολοκλήρωσης.
2. Όσοι δικαιούχοι έχουν εγκριθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να καταθέσουν το πρώτο αίτημα πληρωμής άμεσα,
3. Για όλους τους δικαιούχους υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2015 και ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής μέχρι 31/12/2015.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου