Παγκόσμια αγορά σίτου

Αγροτικές Επενδύσεις


Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά σιτηρών και σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (Αύγ. 2010) , εκτιμάται σε παγκόσμιο επίπεδο μείωση της παραγωγής σίτου της τάξεως του 5% , αισθητή αύξηση της κατανάλωσης
κατά 2% και σημαντική πτώση των αποθεμάτων τέλους κατά 10% περίπου, τα οποία ωστόσο αναμένεται να παραμείνουν σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα (174 εκ. τ.).
Πίνακας 1. Παγκόσμια αγορά σίτου (σε εκατ. τόνους)
2009/10
2010/11*
Διαφορά (%)
Παραγωγή
680,30
645,74
-5,08
Κατανάλωση
651,84
664,94
2,01
Αποθέματα τέλους
193,97
174,76
-9,90
Εισαγωγές-Εξαγωγές
132,64
124,51
-6,13
Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Αύγουστος 2010


Παγκόσμια παραγωγή σίτου

Στο επίπεδο της παγκόσμιας παραγωγής σίτου (μαλακού και σκληρού συνολικά) καταγράφεται κατά την τρέχουσα περίοδο 10/11 ιδιαίτερα σημαντική πτώση της παραγωγής στη Ρωσία (-27%), την Ουκρανία (-19%) και το Καζακστάν (-32%) εξ αιτίας του καύσωνα και της ξηρασίας αλλά και τον Καναδά (-23%) εξ αιτίας πλημμυρών.
Πίνακας 2. Παγκόσμια παραγωγή σίτου (εκατ. τόνοι)
Χώρες
2009/10
2010/11*
Διαφορά (%)
Ε.Ε.(27)
138,195
137,506
-0,50
Κίνα
115,000
114,500
-0,43
Ινδία
80,680
80,710
0,04
Η.Π.Α.
60,314
61,641
2,20
Ρωσία
61,700
45,000
-27,07
Καναδάς
26,500
20,500
-22,64
Αυστραλία
22,500
23,000
2,22
Ουκρανία
20,900
17,000
-18,66
Καζακστάν
17,000
11,500
-32,35
Λοιπές
137,490
134,378
-2,26
Συνολικά
680,279
645,735
-5,08
Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Αύγουστος 2010
 

Παγκόσμια κατανάλωση σίτου

Σε ότι αφορά στην κατανάλωση, εκτιμάται κατά την τρέχουσα περίοδο 10/11αύξηση της τάξεως του 2% συνολικά. Η μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται κυρίως στη Ρωσία (+17%), γεγονός που σύμφωνα με ορισμένες πηγές συνδέεται με ενδεχόμενο έλλειμμα για την κάλυψη της ζήτησης.
Πίνακας 3. Παγκόσμια κατανάλωση σίτου
Χώρες
2009/10
2010/11*
Διαφορά (%)
Ε.Ε. (27)
125,500
124,500
-0,80
Κίνα
105,000
105,800
0,80
Ινδία
78,210
82,435
5,40
Ρωσία
42,000
49,200
+17,14
Η.Π.Α.
30,941
32,277
4,32
Αίγυπτος
17,900
18,400
2,79
Ουκρανία
12,300
11,600
-5,69
Αλγερία
8,550
8,750
2,34
Τουρκία
17,400
17,200
-1,15
Λοιπές
214,035
214,777
0,35
Συνολικά
651,836
664,939
+2,01
Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Αύγουστος 2010
 

Παγκόσμια αποθέματα σίτου

Στην ΕΕ27 ειδικότερα τα αποθέματα τέλους της περιόδου 09/10 εκτιμώνται στα 15 εκ. τόνους και προβλέπεται κατά τη νέα περίοδο 10/11 να μειωθούν στα 10 εκ. τόνους (-33%). Σημαντική μείωση προβλέπεται και στον Καναδά (-27%) ενώ αύξηση αποθεμάτων προβλέπεται στην Κίνα (+13%).
Πίνακας 4. Παγκόσμια αποθέματα σίτου (εκ. τόνοι)
Χώρες
2009/10
2010/11*
Διαφορά %
Κίνα
56,187
63,387
+12,81
Η.Π.Α.
26,491
25,918
-2,16
Ινδία
16,100
14,475
-10,09
Ε.Ε. (27)
15,074
10,080
-33,13
Αίγυπτος
5,774
4,764
-17,49
Καναδάς
6,356
4,656
-26,75
Λοιπές
67,986
51,489
-24,27
Συνολικά
193,968
174,764
-9,90
Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Αύγουστος 2010
 

Εξαγωγικό εμπόριο σίτου

Οι εξαγωγές της Ρωσίας κατά την περίοδο 09/10 ανήλθαν στους 18,5 εκ. τόνους. Μετά τις πρόσφατες καταστροφές και σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (Αύγ. 2010) κατά την τρέχουσα περίοδο 10/11 προβλέπεται εξαιρετικά σημαντική μείωση των εξαγωγών σίτου από τη Ρωσία (κατά 15,5 εκ τόνους , ποσοστό -82%). Σημαντική μείωση προβλέπεται για το Καζακστάν κατά 1,8 εκ. τόνους (-23%) και για την Ουκρανία κατά 1,3 εκ. τόνους (-16%). Αντίστροφα, το έλλειμμα αυτό αναμένεται να καλυφθεί κυρίως από αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ κατά 8,8 εκ. τόνους (ποσοστό +36,5%). Αύξηση εξαγωγών εκτιμάται επίσης για την Αυστραλία κατά 2,3 εκ. τόνους (+17% περίπου) και για την ΕΕ27 κατά 2,5 εκ. τόνους (+11,6%).
 

Εξέλιξη τιμών σίτου

Στους δύο πλέον εμπορεύσιμους τύπους σίτου των ΗΠΑ καταγράφεται σημαντική αύξηση τιμής τον Αύγουστο '10 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα καταγράφηκε άνοδος του χειμερινού σκληρού σίτου (HRW) στα 268$/τόνο (+41%) καθώς επίσης και άνοδος του μαλακού σίτου (SRW) στα 283$/τόνο (+29%).
Σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή αγορά , με βάση ορισμένες πηγές (Ιταλικό Ινστιτούτο ISMEA 27.7.2010) μέχρι τέλους Ιουλίου διαπιστώνεται αύξηση στις τιμές Ιταλικού μαλακού σίτου κατά 14% έως 19% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές Ιουλίου 2009 , ενώ στο σκληρό σιτάρι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες κατά 17% έως 24%, όπως φαίνεται και στα στοιχεία που ακολουθούν, τα οποία αναφέρονται στις τιμές περί τα τέλη Ιουλίου 2010.
Πίνακας 5. Μέσες εβδομαδιαίες τιμές μαλακού σίτου στην Ιταλική αγορά
(FOT €/τόνο)
Ποιότητες μαλακού σιταριού
29η εβδομάδα (19-25.7.2010)
28η εβδομάδα ( 12-18.7. 2010)
Διαφορά % με βάση την 28η εβδομάδα 2010
Διαφορά % με βάση την 29η εβδομάδα 2009
Φίνο
172,79
166,00
+4,09
+18,06
Καλό εμπορεύσιμο
161,90
155,21
+4,31
+13,77
Εμπορεύσιμο
157,67
149,92
+5,17
+19,18
Πηγή : ISMEA
 
Πίνακας 6. Μέσες εβδομαδιαίες τιμές σκληρού σίτου στην Ιταλική αγορά
(FOT €/τόνο)
Ποιότητες σκληρού σιταριού
29η εβδομάδα (19-25.7.2010)
28η εβδομάδα ( 12-18.7. 2010)
Διαφορά % με βάση την 28η εβδομάδα 2010
Διαφορά % με βάση την 29η εβδομάδα 2009
Φίνο
180,22
174,06
+3,54
-23,98
Καλό εμπορεύσιμο
174,57
168,43
+3,65
-22,87
Εμπορεύσιμο
164,90
158,50
+4,04
-17,71
Πηγή : ISMEA

Παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-27

Όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΕ (29.7.2010), ενώ η εκτιμώμενη μείωση της παραγωγής μαλακού σίτου (-0,08%) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο είναι πολύ μικρή, η παραγωγή του προϊόντος αυτού σε σχέση με τον μ.ό. 5ετίας αναμένεται αυξημένη κατά 3,9% περίπου. Αντίθετα, στο σκληρό σιτάρι και στο κριθάρι η παραγωγή του 2010 εκτιμάται μειωμένη τόσο σε σύγκριση με το 2009 όσο και με την τελευταία 5ετία. Η παραγωγή αραβοσίτου εκτιμάται αυξημένη κατά 4% περίπου τόσο σε σύγκριση με το 2009 όσο και με την τελευταία 5ετία.
Πίνακας 7. Προβλέψεις παραγωγής σιτηρών Ε.Ε. -27 (σε εκατ. τον)
Παραγωγή
2009/10
2010/11*
Διαφορά '10-'09 (%)
Μαλακό σιτάρι
129,8
129,7
-0,08
Σκληρό
σιτάρι
8,7
8,5
-2,30
Αραβόσιτος
57,8
60,2
4,15
Κριθάρι
62,1
56,1
-9,66
Σίκαλη
9,9
8,4
-15,15
Λοιπά
26,4
24,4
-7,58
Σύνολο
294,7
287,3
-2,51
Πηγή: Ε.Ε., ΓΔ Γεωργίας 29.7.2010
 
Συμπερασματικά,
  1. Δεν αναμένεται να υπάρξει διατροφική κρίση σε παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό επίπεδο εξ αιτίας έλλειψης σιτηρών, διότι τα εκτιμώμενα αποθέματα, αν και μειωμένα σε σχέση με την περίοδο 09/10, θα παραμείνουν σημαντικά αυξημένα .
  2. Τα αποθέματα των ΗΠΑ κυρίως, αλλά και άλλων εξαγωγικών χωρών, επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες της Ρωσίας, Ουκρανίας και Καζακστάν.

Εξελίξεις στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά το 2009 εισήχθησαν στην Ελλάδα 824.000 τόνοι μαλακού σίτου αξίας 141,5 εκ. € με μέση τιμή 172€/ τ. περίπου. Οι ποσότητες που εισήχθησαν από τις χώρες της Μαύρης θάλασσας (Ουκρανία , Καζακστάν , Ρωσία) ανήλθαν στους 135.100 τόνους (16 %) . Το υπόλοιπο προμηθεύτηκε από άλλες χώρες (Ουγγαρία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ)
Επίσης, κατά το 6μηνο Ιαν- Ιουνίου 2009 εισήχθησαν 369.500 τόνοι μαλακού σίτου (44,8% της συνολικής ποσότητας του 2009)
 
Πίνακας 8. Εξέλιξη μέσης τιμής εισαγωγής μαλακού σίτου στην Ελλάδα
(μέση τιμή cif σε €/τόνο)
Χώρες
2009
Ιαν -Μάιος '09
Ιαν -Μάιος '10
 
 
 
 
Ουγγαρία
184
178
159
 
(195.000 τ.)
(102.000 τ.)
(91.000 τ.)
 
 
 
 
Γαλλία
179
204
154
 
(155.000 τ.)
(44.000 τ.)
(47.000 τ.)
 
 
 
 
Βουλγαρία
138
143
136
 
(95.000 τ.)
(26.000 τ.)
(43.000 τ.)
 
 
 
 
Ρουμανία
128
131
205
 
(68.000 τ.)
(21.000 τ.)
(5.000 τ,)
 
 
 
 
Γερμανία
205
212
188
 
(64.000 τ.)
(22.000 τ.)
(25.000 τ.)
 
 
 
 
Κύπρος
221
239
180
 
(62.000 τ.)
(23.000 τ.)
(26.000 τ.)
 
 
 
 
Ουκρανία
122
108
149
 
(56.000 τ.)
(22.000 τ.)
(3.000 τ.)
 
 
 
 
Καζακστάν
217
 
203
 
(51.000 τ.)
 
(24.000 τ.)
 
 
 
 
Ρωσία
127
140
159
 
(29.000 τ.)
(3.000 τ.)
(3.000 τ.)
 
 
 
 
Συνολικά
172
175
163
(Όλες οι χώρες)
(824.000 τ.)
(284.000 τ.)
(281.000 τ.)
Πηγή : ΕΣΥΕ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η μέση τιμή (cif €/τόνο) εισαγωγής του μαλακού σίτου από το Νοέμβριο 2008 (255€/τόνο) μέχρι και το Μάϊο 2010 συνεχώς μειώνεται φθάνοντας στα 151€/τόνο. Φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες εισαγωγής μαλακού σίτου ανά μήνα σημειώνονται στο δεύτερο 6μηνο του έτους και ιδιαίτερα στο 3μηνο Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου.
 
Στον Πίνακα 9. παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις παραγωγής των κυριότερων Ελληνικών σιτηρών, εσοδείας 2009 και 2010, σύμφωνα με ορισμένες πηγές (TOEPFER International).
Πίνακας 9. Παραγωγή Ελληνικών Σιτηρών (σε χιλ. τόνους)
 
2009
2010
Διαφορά %
Μαλακός σίτος
488
439
-10,0
Σκληρός σίτος
1.181
1.046
-11,4
Κριθάρι
309
264
-14,6
Αραβόσιτος
1.474
1.292
-12,3
 
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του προηγούμενου Πίνακα, η παραγωγή του μαλακού σίτου εσοδείας 2010 εκτιμάται στο επίπεδο των 439.000 τόνων, μειωμένη κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Σημειώνεται εδώ ότι το 2009 η εγχώρια παραγωγή μαλακού σίτου καλύπτει το 39% περίπου της κατανάλωσης (488+824-58=1254 χιλ.τόνοι).
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις οι Α.Σ.Ο. κατέχουν ελάχιστα αποθέματα μαλακού σίτου προηγουμένων περιόδων ενώ στο σκληρό σιτάρι τα αντίστοιχα αποθέματα εκτιμώνται στο επίπεδο των 80.000 τόνων.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι ένα μέρος της εγχώριας παραγωγής μαλακού σίτου που συγκεντρώνουν οι ΑΣΟ, 30% περίπου, έχει ήδη διατεθεί στο εμπόριο σε τιμές που κυμαίνονται από 11έως 16 λεπτά /κιλό και κατά μ.ό. ανήλθαν στα 14 με 15 λεπτά /κιλό.
Στο σκληρό σιτάρι, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που συγκεντρώνουν οι ΑΣΟ αναμένεται να διατεθεί τους επόμενους μήνες, ενώ ένα 20% περίπου έχει ήδη διατεθεί στην αγορά σε τιμές από 13 έως 15 λεπτά /κιλό.