Οριστικά με ΦΕΚ στα 12 κιλά το στρέμμα χρήση πιστοποιημένου σπόρου σκληρού

18/12/2014

Aπό τη σεζόν 2016-2017 ως και το 2020, η υποχρέωση ανεβαίνει στα 16 κιλά το στρέμμα για τον πιστοποιημένο σπόρο σκληρού σίτου.Γιουρουκέλη Μαρία 
Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι προκειμένου ένας παραγωγός να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016,
ενώ για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 16 κιλά το στρέμμα.
Aπό τη σεζόν 2016-2017 ως και το 2020, η υποχρέωση ανεβαίνει στα 16 κιλά το στρέμμα για τον πιστοποιημένο σπόρο σκληρού σίτου.
Τα παραπάνω ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, και δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας το προ ενός μηνός αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda και του Agronews.
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός, σύμφωνα με την απόφαση, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9 εκατ. ευρώ, για το 2016 στα 11.858.727 ευρώ, για το 2017 στα 14.158.399 ευρώ, για το 2018 στα 14.002.287 ευρώ, για το 2019 στα 13.846.188 ευρώ και για το 2020 στα 13.846.188 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 στα 11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 14.158.399 €, για το έτος 2018 στα 14.002.287 €, για το έτος 2019 στα 13.846.188 € και για το έτος 2020 στα 13.846.188 €.
2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52.6 καθορίζεται σε 250.000 εκτάρια. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να χρησιμοποιούν εξ’ ολοκλήρου πιστοποιημένο σπόρο σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 225020/31−3−2003 (Β΄ 492) «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», όπως ισχύει.
Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 217265/28−01−2014 (Β΄ 203).
2. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
3. Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με πιστοποιημένο σπόρο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016. Για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 16 κιλά το στρέμμα.
Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση  Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης στο σκληρό σιτάρι.pdf


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.