Με εξαγωγικό ατού το σιτάρι έως το 2024

19/12/2014

Σκούρτας Αποστόλης 
Αυξηµένες εξαγωγικές δυνατότητες στα σιτηρά της Ευρώπης την επόµενη 10ετία,
χάρη στην αυξηµένη παγκόσµια ζήτηση και τη σταθερότητα των τιµών στις αροτραίες καλλιέργειες, προβλέπει στις µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις της «Προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ και του εισοδήµατος 2014-2024» η Κοµισιόν.
Τους 318 εκατ. τόνους έως το 2024 αναµένεται να φτάσει η παραγωγή δηµητριακών της ΕΕ, ενώ θα υπάρξει στροφή των παραγωγών στο καλαµπόκι και το µαλακό σιτάρι σε βάρος των λοιπών δηµητριακών. Η βασική κινητήρια δύναµη στην παραγωγή σιτηρών θα είναι η αυξηµένη ζήτηση και οι καλές εξαγωγικές προοπτικές, κυρίως στο µαλακό. Αφού ανακάµψουν από τα σηµερινά χαµηλά επίπεδα, οι τιµές δηµητριακών προβλέπεται να παραµείνουν σταθερές και η παραγωγή θα αναπτύσσεται σταθερά έως το 2024.

Οι υψηλές τιµές του σκληρού σιταριού, σε συνδυασµό µε τα µέτρα στήριξης σε πολλές περιοχές, αναµένεται να επιβραδύνουν τη µείωση της παραγωγής του. Ωστόσο, δεν προβλέπεται µεγάλη αύξηση στην παραγωγή, καθώς δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικό σε σύγκριση µε τα άλλα δηµητριακά. Συνολικά, οι τιµές για σιτάρι, κριθάρι και καλαµπόκι αναµένεται να σταθεροποιηθούν κοντά στα 180 ευρώ ο τόνος. Οι τιµές σιταριού και καλαµποκιού δεν µεταβάλλονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Ηλίανθος και ελαιοκράµβη κυριαρχούν στην παραγωγή ελαιούχων σπόρων της ΕΕ. Κατά την περίοδο πρόβλεψης, η παραγωγή αναµένεται να έχει περιορισµένη ανάπτυξη, ενώ η µεγαλύτερη αλλαγή στη ζήτηση προέρχεται από την επέκταση του κτηνοτροφικού τοµέα, ο οποίος έχει ανάγκη τα πρωτεϊνούχα γεύµατα ως ζωοτροφές, που παράγονται από τους ελαιούχους σπόρους. Ωστόσο, οι εκτάσεις ελαιοκράµβης δεν θα επεκταθούν περεταίρω, παρά την κερδοφορία του σπόρου, καθώς περιορίζονται από αγρονοµικούς και φυτουγειονοµικούς παράγοντες.

Ευνοϊκές είναι οι µεσοπρόθεσµες προβλέψεις για τα γαλακτοκοµικά της Ευρώπης, παρά την πίεση που ασκείται στις τιµές, σύµφωνα µε την έκθεση. Η σταδιακή αύξηση της διεθνούς ζήτησης για τα γαλακτοκοµικά είναι η κινητήρια δύναµη που διαµορφώνει το ευνοϊκό περιβάλλον στο µέλλον. Η παραγωγή γάλακτος αναµένεται να αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, οι τιµές εκτιµάται ότι θα διατηρηθούν σταθερές κοντά στα 350 ευρώ ο τόνος, χάρη στην αργά αναπτυσσόµενη εγχώρια κατανάλωση, που απορροφά περίπου το 90% της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η παραγωγή του κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται να φτάσει σε 44,9 εκατοµµύρια τόνους, κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του τοµέα των πουλερικών. Ειδικότερα, η παραγωγή πουλερικών θα αυξηθεί κατά 7% µέχρι το 2024. Το πρόβειο και κατσικίσιο κρέας αναµένεται να σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα επίπεδα, εξαιτίας της βελτίωσης της κερδοφορίας. Η παραγωγή χοιρινού αναµένεται να ανακάµψει το 2015, µετά από τρία χρόνια.

Η αγορά ρυζιού  είναι ιδιαίτερα κερµατισµένη, αλλά κυριαρχούν οι ποικιλίες japonica και indica. Η παραγωγή του japonica ανέρχεται σχεδόν στα 2/3 της συνολικής παραγωγής ρυζιού της ΕΕ, ωστόσο το ποσοστό αυτό άρχισε να µειώνεται µετά την αύξηση της παραγωγής του indica. Εξαιτίας της περιορισµένης δυνατότητας της ΕΕ να επεκτείνει την παραγωγή της, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα αντισταθµιστεί από την αύξηση των εισαγωγών.


Καλλιεργούμενη γη
Έκταση 60% πιάνουν οι αροτραίες καλλιέργειες

Μια ήπια µείωση σηµειώνει η έκταση της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκη Ένωση µε την πάροδο του χρόνου, σε γενικές γραµµές εξαιτίας της διάδοσης δασικών εκτάσεων, άλλων οικοτόπων και της αυξηµένης αστικοποίησης. Η τάση αυτή αναµένεται να συνεχίσει, αν και σε πιο αργό ρυθµό, µε τη χρησιµοποιούµενη γεωργική γη να φτάνει τα 17,3 δις. στρέµµατα µέχρι το 2024.

Περίπου το 1/3 του συνόλου της γεωργικής γης αποτελείται από µόνιµους βοσκότοπους κι ένα µικρό ποσοστό χρησιµοποιείται για µόνιµες καλλιέργειες και θερµοκήπια, αφήνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 60% περίπου για τις αροτραίες καλλιέργειες. Η χρήση γης για δηµητριακά έχει ελαφρώς µειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά οι αποδόσεις και η συνολική παραγωγή έχουν αυξηθεί, αν και σε µικρό ποσοστό. Η µεγαλύτερη επέκταση (4% κατά µέσο όρο) αφορά την ελαιοκράµβη, εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και της πολιτικής βιοκαυσίµων. Η µέση απόδοση στο σκληρό σιτάρι και τον ηλίανθο επίσης σηµείωσαν αύξηση.

Οι τάσεις αυτές αναµένεται να διαφοροποιηθούν την επόµενη δεκαετία. Το καλαµπόκι είναι το µοναδικό δηµητριακό που αυξάνεται σε έκταση και απόδοση, εξαιτίας της χρήσης του στις ζωοτροφές και η απόδοση του µαλακού σιταριού παραµένει στάσιµη, παρά τις υψηλές αποδόσεις του 2013 και του 2014. Η αύξηση της έκτασης καλαµποκιού γίνεται σε βάρος των άλλων δηµητριακών, που είναι συγκεντρωµένα σε ανταγωνιστικές περιοχές.

πηγη: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.