Στα αζήτητα παραµένει το 80% των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης

 08/12/2014

Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν το αίτηµα πρώτης δόσης µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015, σύμφωνα με ΚΥΑ.Τέλη του 2016 πάει η νέα προκήρυξη. Την θέσπιση ανοιχτών προσκλήσεων µέχρι εξάντλησης προϋπολογισµού και το άνοιγµα µικρών Σχεδίων τη νέα προγραµµατική περίοδο εξετάζουν οι αρµόδιοι.

Λιάμης Λεωνίδας
Τακτικές, ανοιχτές προσκλήσεις Σχεδίων Βελτίωσης µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισµού και µετακίνηση του κέντρου βάρους υλοποίησής τους στην Περιφέρεια, είναι µερικές από τις κινήσεις που βρίσκονται στην ατζέντα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής του ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ), µε την ελπίδα να «τρέξουν» οµαλά τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας προγραµµατικής περιόδου.
Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν το αίτηµα πρώτης δόσης µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015, σύμφωνα με ΚΥΑ.
Συγκεκριµένα, σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ) στις 29 Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη για τη νέα ΚΑΠ 2015-2020 και τα Επενδυτικά Προγράµµατα, σύµφωνα µε τον προϊστάµενο της Μονάδας Β1 της ΕΥΕ ΠΑΑ ΕυστάθιοΤσιατούρα, µόλις το 22% των εγκεκριµένων Σχεδίων Βελτίωσης έχουν υλοποιηθεί ή έχουν πάρει το δρόµο της υλοποίησης.
Σε νούµερα αυτό µεταφράζεται σε περίπου 6.500 εγκρίσεις µε συνολικό κόστος εγκεκριµένων επενδύσεων ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων µέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι 1.000 και έχουν «τραβήξει» συνολικό κόστος 84 εκατ. ευρώ.

Ανοιχτές προσκλήσεις
Η εικόνα «παγώµατος» που παρουσιάζει το αγροτικό επιχειρείν, εκτός από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας, εντοπίζεται στο γεγονός, σύµφωνα µε τον κ. Τσιατούρα, πως οι προσκλήσεις έρχονται κάθε πέντε χρόνια και µε ηµεροµηνία λήξης, γεγονός που αγχώνει την αγορά, µε αποτέλεσµα ο προγραµµατισµός από όλες τις πλευρές να πηγαίνει στράφι. «Η µοναδική φορά που δεν έγινε έτσι ήταν το 2009 µε τα µικρά Σχέδια Βελτίωσης, στα οποία υπήρξε µια ανοικτή πρόσκληση µέχρι εξαντλήσεως του ποσού. ∆ική µας εισήγηση, θα είναι να ανοίξει κάποια στιγµή µια πρόσκληση, να βάλουµε ένα ορόσηµο για παράδειγµα 200 εκατ. ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Τελείωσαν τα 200 εκατ., ωραία την ξανανοίγουµε σε δύο χρόνια», καταλήγει ο ίδιος.
Παράλληλα, εκφράστηκε η πρόθεση ένα σηµαντικό κοµµάτι των Σχεδίων Βελτίωσης, να υλοποιηθεί περιφερειακά, όπως για παράδειγµα την περίοδο 2000-2006 όπου τότε τα σχέδια της ζωικής παραγωγής τα είχε κυρίως το υπουργείο και τα φυτικής κυρίως η Περιφέρεια.
«∆εν έχουµε καταλήξει ακόµη πώς θα σπάσει, αν θα είναι κάποια σχέδια µικρά ή κάποια µεγαλύτερα. Για εµένα πιο µεγάλη σηµασία έχει η ανοικτή προκήρυξη. Εφόσον είναι ανοικτή, είτε είναι µικρό, είτε είναι µεγάλο το σχέδιο, δεν θα έχει τις καθυστερήσεις που έχει σήµερα. ∆εν είναι κάτι πάντως που το αποκλείουµε», τόνισε ο κ. Τσιατούρας.

Έως 30 Σεπτεµβρίου 2015 αίτηµα πρώτης πληρωµής

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιατούρας έχει ήδη προχωρήσει µία τροποποίηση της ΚΥΑ, προκειµένου οι δικαιούχοι να µπορούν να υποβάλλουν το αίτηµα πρώτης δόσης µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015 και να ενεργοποιήσουν το Σχέδιό τους, σηµειώνοντας παράλληλα πως όσα θα είναι ανενεργά, δεν θα συνεχιστούν.

Η αγορά «διψά» για μικρά Σχέδια
Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΜ,  Σάββας Μπαλουκτσής, στην εισαγωγική του οµιλία στην ηµερίδα αναφέρθηκε συνοπτικά στο επίπεδο της εκµηχάνισης της ελληνικής γεωργίας που υπολείπεται σηµαντικά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
Στη συνέχεια ο κ. Μπαλουκτσής αναφέρθηκε στα προβλήµατα που υπάρχουν στην εξέλιξη των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς το χαµηλό ποσοστό της απορροφητικότητας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και η τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει σε αυτό, κάνει και αυτούς που είναι επίσηµα δικαιούχοι, να σκέφτονται τη µαταίωση της επένδυσής τους.


Οι προτάσεις του ΣΕΑΜ
  • Να δοθεί στη δηµοσιότητα ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα για την προκήρυξη και υλοποίηση των µελλοντικών προγραµµάτων.
  • Να διαχωριστούν τα µικρά και ευέλικτα επενδυτικά Σχέδια από τα µεγάλα και πολύπλοκα και να είναι κυλιόµενα, να µην εντάσσονται δηλαδή σε χρονικούς περιορισµούς όσον αφορά την αίτηση, έγκριση και υλοποίησή τους. Να υλοποιούνται µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
  • Η επιδότηση να είναι αναλογική των εγκεκριµένων ίππων και όχι ποσοστιαία επί της αξίας του τιµολογίου. Το Υπουργείο ας ορίσει το ύψος της επιδότησης ανά ίππο και ας βάλει και ποιοτικά κριτήρια, αν θέλει να δώσει κίνητρα.
  • Η Πολιτεία να δει µε ενδιαφέρον την πρόταση που περιλαµβάνεται στη µελέτη του ΙΟΒΕ και που αναφέρεται σε ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα απόσυρσης και αντικατάστασης γεωργικών ελκυστήρων.
  • Τέλος, η Πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγµή να ενδιαφερθεί για το µητρώο των γεωργικών ελκυστήρων, τις διαδικασίες απογραφής και διαγραφής τους, τον τεχνικό τους έλεγχο µέσα από εξουσιοδοτηµένα κέντρα και εξουσιοδοτηµένους τεχνίτες, την ασφαλή τους χρήση τόσο στο χωράφι όσο και στους δρόµους.

Με µεγάλη προσπάθεια

Κύριε Πανάγο,
Αναφορικά µε το δηµοσίευµα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφηµερίδας σας µε θέµα «Κολλάνε 4 στα 5 Σχέδια Βελτίωσης λόγω γραφειοκρατίας και ρευστότητας» θα ήθελα, µε την παράκληση να δηµοσιευτούν,  να αναδείξω ορισµένα σηµεία, τα οποία χρήζουν αποσαφήνισης:
1. Τον τελευταίο χρόνο (2014),  µε µεγάλη προσπάθεια όλης της οµάδας που ασχολείται µε τα σχέδια βελτίωσης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έχει γίνει δυνατή η καταβολή ποσού 75 εκ. ευρώ,  ανταποκρινόµενοι άµεσα σε περίπου 1.700 αιτήµατα πληρωµής δικαιούχων σχεδίων βελτίωσης αλλά και χορήγησης προκαταβολών. Το ποσό αυτό αποτελεί υψηλό πενταετίας.
2. Επιτεύχθηκε ο στόχος να συντοµευθεί ο µέσος χρόνος  διεκπεραίωσης από το ΥΠΑΑΤ των αιτηµάτων πληρωµής, στις 45 ηµέρες.  Το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί ως θετικό από όλους τους εµπλεκόµενους µε τα σχέδια βελτίωσης.
3. Μέσω του ΤΑΕ έχει γίνει σοβαρή  προσπάθεια από τον περασµένο Νοέµβριο ώστε να διευκολυνθεί, στο µέτρο του δυνατού, η παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους τόσο των σχεδίων βελτίωσης όσο και άλλων µέτρων του ΠΑΑ.
4. Τέλος τονίζεται ότι ο χαρακτηρισµός «πλήρως ανενεργά» για τα σχέδια για τα οποία δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτηµα πληρωµής είναι ανακριβής. Τα σχέδια αυτά, σε µεγάλο βαθµό, θα ενεργοποιηθούν εντός του επόµενου χρονικού διαστήµατος γεγονός που τεκµηριώνεται και από τη στατιστική ανάλυση των αιτηµάτων πληρωµής όπου φαίνεται ότι ο ρυθµός υποβολής τους κατά το τελευταίο εξάµηνο είναι αυξανόµενος. Επιπλέον η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται εντός του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, δηλαδή δεν έχουν παρέλθει οι προθεσµίες ολοκλήρωσής τους.

Ευθύμιος Τσιατουρας, προϊστάµενος Μονάδας Β1 της ΕΥΕ ΠΑΑ


Κάλυψη εκτός μέτρων επενδύσεων μέσω ΤΑΕ

Την πρόθεση να χρηµατοδοτούνται επενδύσεις εκτός µέτρων αγροτικής ανάπτυξης ή ακόµα και να καλύπτονται γενικότερα κεφάλαια κίνησης για πάγιες δαπάνες, όπως είναι η γεώτρηση ή κάποια αγορά παρελκοµένου χαµηλού κόστους, µέσω του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΕ), εξέφρασε ο ∆ηµήτριος Βερελής, Manager της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων της Τράπεζας Πειραιώς, που συµµετείχε στην ηµερίδα.

Οι κινήσεις αυτές έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν κίνητρα χρήσης του Ταµείου καθώς µέχρι τώρα έχει σηµειώσει παταγώδη αποτυχία εφόσον ελάχιστοι είναι οι δυνάµει δικαιούχοι που το έχουν αξιοποιήσει, ενώ και τα µηνύµατα για τη συνέχεια είναι αποθαρρυντικά, µιας και η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών δηλώνει πως δεν θέλει να το κάνει χρήση.

Σύµφωνα µε στοιχεία του κ. Βερελή από τα 253 εκατ. ευρώ του Ταµείου, δεν αναµένεται να διατεθούν πάνω από 40 εκατ. ευρώ µέχρι το τέλος του 2015, ενώ µέχρι στιγµής για χρηµατοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης τα αιτήµατα δεν ξεπερνούν τα 480, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί ορισµένα, µόλις 6,5 εκατ. ευρώ προϋπολογισµού. «Το βασικό το οποίο θεωρούµε ότι θα αλλάξει όλη την εικόνα θα είναι να δοθεί η δυνατότητα να χρηµατοδοτείται ή να προχρηµατοδοτείται η επιχορήγηση, ώστε ο αγρότης να έχει όλη τη ρευστότητα διαθέσιµη, να µπορεί να εξοφλήσει, να κλείσει ο φάκελος και µετά να πάρουµε εµείς το κοµµάτι που αφορά στην επιχορήγηση ή και γενικότερα κεφάλαιο κίνησης για κάποια πράγµατα τα οποία είναι µονιµότερου χαρακτήρα. ∆ηλαδή όχι καλλιεργητικά δάνεια, αλλά κάποιες δαπάνες που έχει η εκµετάλλευση, οι οποίες έχουν µια απόσβεση πάνω από ένα χρόνο», σηµειώνει ο ίδιος. Για παράδειγµα έδωσε την αγορά παρελκόµενων ύψους 10-15.000 ευρώ ή κάποια γεώτρηση, για τα οποία δεν αξίζει να συντάξει φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης.

∆εύτερο εξάµηνο του 2015 οι αλλαγές

Οι αλλαγές στο καθεστώς χρηµατοδότησης του ΤΑΕ, θα χρειαστούν σύµφωνα µε τον κ. Βερελή από 3 έως και 5 µήνες, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως υπάρχει ένα νοµικό θέµα και θα πρέπει πρώτα να ξαναπροκηρυχθεί το Ταµείο. «Αυτό ελπίζουµε να καταλήξει πολύ σύντοµα αν δεν κολλήσει κάπου κανονιστικά».

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.