Μίνι καμπάνια για τα τεύτλα που έμειναν στο χωράφι

01/12/2014 

Λιάμης Λεωνίδας
Το πράσινο φως για τη διενέργεια µιας νέας, µίνι, καµπάνιας από τις αρχές ∆εκεµβρίου, ώστε να συγκοµιστούν και οι τελευταίες ποσότητες τεύτλων που παραµένουν στα χωράφια άναψε η ΕΒΖ ΑΕ, κάνοντας δεκτό το αίτηµα των παραγωγών.

Η απόφαση έλαβε επίσηµο χαρακτήρα, κατά τη συνάντηση που είχαν στις 24 Νοεµβρίου στο εργοστάσιο στο Πλατύ Ηµαθίας, ο προϊστάµενος της γεωπονικής υπηρεσίας µε περίπου 20 µηχανάτορες από την Κεντρική Μακεδονία. Όπως ειπώθηκε, ανάλογα µε τον καιρό, κάποια στιγµή την ερχόµενη εβδοµάδα η µονάδα θα ξαναµπεί σε λειτουργία για τις εναποµείνασες ποσότητες. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, οι παραγωγοί έχουν αρχίσει και παραδίδουν σταδιακά, τα τεύτλα τους µέχρι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό µεγαλύτερες ποσότητες, ώστε όταν θα ανάψουν εκ νέου τα καµίνια στη µονάδα για να αρχίσει η επεξεργασία τους, να υπάρχει συνεχής τροφοδοσία µε πρώτη ύλη και η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντοµότερο, µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τη ζαχαροβιοµηχανία. Με δεδοµένο ότι τα ασυγκόµιστα τεύτλα, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 40.000 τόνους, από περίπου 5-6.000 στρέµµατα σε Λάρισα, ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία, εκτιµάται ότι θα πρέπει να παραληφθούν τουλάχιστον τα µισά, πριν το εργοστάσιο στο Πλατύ ξαναπάρει µπροστά. Όλα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση των καλών καιρικών συνθηκών ώστε, ιδίως στην Κεντρική Μακεδονία που είναι και οξύτερο το πρόβληµα, να στεγνώσουν τα χωράφια.

Πάνω από 500.000 τόνοι από 76.500 στρέμματα
Συνολικά φέτος καλλιεργήθηκαν 76.500 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 13.000 στρέµµατα στο νοµό Σερρών, τα 16.500 στρέµµατα στην Ορεστιάδα και τα υπόλοιπα 47.000 στρέµµατα σε δυτική Μακεδονία, Πέλλα, Ηµαθία και Λάρισα. Η παραγωγή τεύτλων υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τους 500.000 τόνους, µε τις προβλέψεις της βιοµηχανίας να υπολογίζουν ότι θα βγάλει περίπου 56.000 τόνους ζάχαρης. Η καµπάνια διήρκεσε από τις 6 Σεπτεµβρίου έως τις 20 Νοεµβρίου, οπότε και η µονάδα στο Πλατύ σταµάτησε να λειτουργείελλείψει πρώτης ύλης. Το µέσο pol δεν έχει προσδιοριστεί ακόµη, αλλά θα είναι αρκετά χαµηλότερο από το 15,2 της περυσινής χρονιάς. Σε καλύτερη µοίρα, όσον αφορά το ζαχαρικό τίτλο, βρέθηκαν οι παραγωγοί σε Ορεστιάδα, Σέρρες, ∆υτική Μακεδονία και Λάρισα, ενώ αντίθετα µεγάλο είναι το πρόβληµα σε Πέλλα και Ηµαθία


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.