Γερνά ο αγροτικός πληθυσμός σε Ελλάδα και Ε.Ε.


20-01-2015 


Γερνά ο αγροτικός πληθυσμός σε Ελλάδα και Ε.Ε. Η γήρανση του πληθυσμού της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα εμφανής στις κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη όπως στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είχαν το 2013 πάνω από 20% ηλικιωμένους στο σύνολο του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που επεξεργάστηκε μελέτη της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου των ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές. σε σύγκριση με το 2008. καταγράφηκε στην Ολλανδία (+3,3 ποσοστιαίες μονάδες), στη Δανία (+2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Λιθουανία (+2,8 ποσοστιαίες μονάδες).

Από την άλλη πλευρά, η Ιρλανδία είναι το μόνο κράτος μέλος όπου οι νέοι αποτελούν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού σε κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές. Άνθρωποι σε ηλικία εργασίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% στις κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας. Από το 2008, το μερίδιο των νέων στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξήθηκε σε όλες τις χώρες.

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωμένων (ο οποίος ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, σε σχέση με τα άτομα ηλικίας μεταξύ 15 έως 64 ετών) για την ΕΕ των 28 κρατών μελών ήταν 27,4% το 2013, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν λιγότερα από τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω. Η εξάρτηση αυτή ήταν υψηλότερη σε κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές της ΕΕ των 15 παλαιών μελών (πάνω από 30% στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την Ιρλανδία να είναι μια σαφής εξαίρεση με 19,2%), και χαμηλότερη στις χώρες της ΕΕ των 13 νέων μελών (κάτω του 20% στην Πολωνία και στην Σλοβακία).

Η αναλογία του πληθυσμού νεαρών/ ηλικιωμένων συμπληρώνει αυτήν την ανάλυση. Στις αγροτικές περιοχές, μόνο τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Πολωνία, Σλοβακία και ιδιαίτερα η  Ιρλανδία) έχουν ένα σαφή θετικό ρυθμό (δηλαδή οι νέοι άνθρωποι είναι πιο πολυάριθμοι από τους ηλικιωμένους), ενώ η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία μετράνε λιγότερο από 65 νεαρά άτομα για κάθε 100 ηλικιωμένους κατοίκους.

Περισσότεροι οι ηλικιωμένοι από τους νέους στην ΕΕ

Το 2013, το 15,6% του πληθυσμού της ΕΕ-28 ήταν κάτω των 15 ετών, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (μεταξύ 15 και 64 ετών) αντιπροσώπευε το 66,2% του συνόλου και των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) αντιπροσώπευε το 18,2%.

Παρά το γεγονός ότι η διάρθρωση του πληθυσμού, η οποία είναι αρκετά παρόμοια στους διάφορους τύπους περιοχών, δεν άλλαξε πολύ από το 2008, το σχετικό γράφημα της έρευνας δείχνει ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων έχει γίνει μεγαλύτερο σε όλους τους τύπους των περιφερειών σε σχέση τόσο με τους νεότερους όσο και με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας.

Το μερίδιο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι υψηλότερο στην ΕΕ-N13 (69,1%) από ό, τι στην ΕΕ-15 (65,5%), σε όλους τους τύπους των περιφερειών.

Οι δημογραφικές διαφορές είναι πιο έντονες κατά τη σύγκριση των 15 παλαιών κρατών μελών της Ε.Ε. με τα 13 νέα μέλη της Ε.Ε:
-Το μερίδιο των νέων είναι υψηλότερο στην ΕΕ-15, και για όλες τις περιοχές
-Οι ααστικές περιοχές της ΕΕ-15 έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων (16,2%) και οι αστικές περιοχές της ΕΕ-N13 το χαμηλότερο (14,1%).
-Οι ηλικιωμένοι είναι επίσης πιο πολυάριθμοι στην ΕΕ-15, και εδώ η διαφορά με τις περιφέρειες της ΕΕ-N13 είναι πιο σημαντική (18,8% στην ΕΕ-15 έναντι 15,9% στην ΕΕ-N13)
-20,7% του πληθυσμού στις κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές της ΕΕ-15 είναι άνω των 65 ετών.
-Στο σύνολό, αυτά οδηγούν σε ένα υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ-N13 (69,1%) από ό, τι στην ΕΕ-15 (65,5%), και πάλι για όλους τους τύπους των περιοχών.

Το 2013, η Ιρλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό νέων (21,9%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (18,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (17,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά βρέθηκαν στη Γερμανία (13,1%) και στη Βουλγαρία (13,6%).

Σε 15 κράτη μέλη, το ποσοστό των νέων μειώθηκε μεταξύ 2008 και 2013. Το μερίδιο των ηλικιωμένων, το οποίο έχει αυξηθεί από το 2008 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από το Λουξεμβούργο (σταθερό), έφτασε το 21,2% στην Ιταλία και 20,7% στη Γερμανία, αλλά μόνο 12,2% στην Ιρλανδία, 13,1% στη Σλοβακία και 13,2% στην Κύπρο.

Για περισσότερα δείτε εδώ (στα αγγλικά) σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη:www.paseges.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.