Περιφερειακή η κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων των άμεσων ενισχύσεων

02.02.2015 

Περιφερειακή η κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων των άμεσων ενισχύσεων
Σε εφαρμογή του άρθρου 23 του κοινοτικού κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, που προβλέπει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης να εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο, η χώρα μας επέλεξε την κατανομή των εθνικών ανωτάτων ορίων σε τρεις περιφέρειες, βάσει αγρονομικών κριτηρίων και χρήσης της γης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της με αριθμό 104/7056 υπουργικής απόφασης, που περιγράφει τις εθνικές επιλογές της χώρας μας για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Β/22/1.2015, η εν λόγω περιφέρειες  έχουν ως εξής:
(α) ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων
(β) ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις και
(γ) ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών

Όπως είχε αναφερθεί από την απελθούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτή η επιλογή θεωρήθηκε βέλτιστη, διότι οι βοσκότοποι είναι χαμηλής αξίας και παραγωγικότητας γαίες, οι οποίες κατά το 95% είναι δημόσιες εκτάσεις με χαμηλή αξία ενοικίου. Αντίθετα οι αροτραίες εκτάσεις είναι υψηλής και μέγιστης παραγωγικότητας και αξίας με κυμαινόμενες αξίες ενοικίων που ποικίλουν από 25 έως 80 ευρώ, το στρέμμα και οι οποίες δίνουν στους γεωργούς την δυνατότητα να καλλιεργήσουν μια σειρά προϊόντων. Τέλος οι δενδρώδεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά παραγωγικότητας με τις αροτραίες εκτάσεις, αλλά διαθέτουν μόνιμο επενδεδημένο κεφάλαιο, το οποίο αυξάνει την αξία της γης, ενώ παράλληλα περιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές των γεωργών για άλλες καλλιέργειες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες με βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς, ενώ η κατάταξη των καλλιεργειών στις τρεις περιφέρειες απεικονίζεται στο σχετικό Παράρτημα ΙΙ

Οι γεωργοί διατηρούν το δικαίωμα να καλλιεργούν τα αγροτεμάχια τους με όποια καλλιέργεια επιθυμούν, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστικής πράξης των κανονισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η κατανομή

Το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ειδικά για το 2015 μετά την εφαρμογή γραμμικής μείωσης ύψους 3% για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος) κατανέμεται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων μεταξύ των περιφερειών
ως εξής:
ΠΕ1: 25%
ΠΕ2: 47%
ΠΕ3: 28%

Για την τήρηση των εφαρμοστέων περιφερειακών ανώτατων ορίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε καθεμία από τις τρεις περιφέρειες.

Ο φορέας υπολογισμού των δικαιωμάτων

Επίσης, στο άρθρο 8 της εν λόγω απόφαση καθορίζεται ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του προαναφερθέντα κανονισμού, για τον υπολογισμό, την χορήγηση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των άμεσων ενισχύσεων, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Κάθε δημόσια αρχή, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Οργανισμού τις τηρούμενες σ' αυτή βάσεις δεδομένων, με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να ελέγχεται αν οι δικαιούχοι πληρούν την έννοια του ενεργού γεωργού.

Για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων και των όρων επιλεξιμότητας των λοιπών περιγραφόμενων στην παρούσα απόφαση καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων, λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
-τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων,
-τα στοιχεία της βάσης των δηλωθεισών και καταγεγραμμένων ζημιών της αγροτικής παραγωγής που
τηρεί ο ΕΛΓΑ,
-τα ατομικά και τα οικονομικά στοιχεία των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, όπως αυτά τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
-τα στοιχεία των εμπορικών επιχειρήσεων, που αποδεικνύουν την κύρια δραστηριότητα τους όπως αυτά τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλης βάσης δεδομένων με συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για διασταυρωτικούς− μηχανογραφικούς και κάθε άλλου τύπου ελέγχους.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 147/Β/22/1.2015 με το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.