Κι ύστερα ήρθε η εξαίρεση των επιδοτήσεων

05/05/2015

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Tην κατάθεση µέσα στις επόµενες ηµέρες τροπολογίας µε την οποία θα εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα των αγροτών οι ενισχύσεις και οι αποζηµιώσεις που έλαβαν το 2014 προανήγγειλε από το βήµα της Βουλής η αναπληρώτρια υπουργός Οικονοµικών, κυρία Νάντια Βαλαβάνη,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.
Μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Για τη φορολόγηση των επιδοτήσεων και των αποζηµιώσεων, πρέπει να σας πω ότι µας βασάνισε, µαζί µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εξονυχιστικά το ερώτηµα εάν θα µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό τώρα. Γιατί πραγµατικά δεν υπάρχει ίσως τίποτα πιο απαράδεκτο από το να παίρνεις µια αποζηµίωση για φυσική καταστροφή και από πάνω να σε φορολογούν. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Εξετάσαµε, λοιπόν, εάν θα µπορούσαµε να του κάνουµε τώρα ή αναγκαστικά θα περιµέναµε για το δεύτερο εξάµηνο, που θα αναµορφωθεί συνολικά. Μπορώ να σας ενηµερώσω -και µαζί σας και το σώµα– ότι καταλήξαµε τελικά ότι θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε άµεσα και πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπίσουµε όποια προβλήµατα δηµιουργηθούν αναδροµικά από τα εισοδήµατα του 2014».
Περιµένουµε να δούµε πως ακριβώς θα διατυπωθεί η εξαίρεση των επιδοτήσεων και των αποζηµιώσεων από την φορολόγηση.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αναφέρω δύο ζητήµατα, ως συµβολή στην κατανόηση όλων των πτυχών του θέµατος:
 Α) Υπολογισµός των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων κατά την δικαιολόγηση των τεκµηρίων. Π.χ: Έστω ένας Αγρότης έχει ζηµιά από την Αγροτική εκµετάλλευση 5.000 ευρώ. ∆εν φορολογούνται επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις που έλαβε (π.χ 8.000 και 7.000 ευρώ αντίστοιχα). Και έστω ο Αγρότης αυτός έχει τεκµήρια διαβίωσης (π.χ 15.000 ευρώ), τα οποία δεν µπορεί να καλύψει. Τότε ο Αγρότης αυτός θα πληρώσει φόρο (χωρίς την προκαταβολή) ποσού ευρώ 1.950,00, για τις 15.000 ευρώ (δηλ. το ποσό των τεκµηρίων), ανεξαρτήτως του λογιστικού αποτελέσµατος που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ζηµία 5.000 ευρώ.
Β) ∆ιαφοροποίηση φορολογίας επιδοτούµενων και µη αγροτών: Παραδείγµατα: (i) Αγρότης µε έσοδα: Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων 30.000 ευρώ, Αποζηµιώσεις 0 ευρώ και Επιδοτήσεις 0 ευρώ (δηλαδή σύνολο 30.000) και έξοδα 18.000 ευρώ, θα δηλώσει φορολογητέα κέρδη 12.000 ευρώ και θα προκύψει φόρος (χωρίς την προκαταβολή) 1.560,00. (ii) Αγρότης µε έσοδα: Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων 0 ευρώ (λόγω καταστροφής της σοδειάς), Αποζηµιώσεις 20.000 ευρώ και Επιδοτήσεις 10.000 ευρώ (δηλαδή σύνολο 30.000) και έξοδα 18.000 ευρώ, θα δηλώσει ζηµιά 18.000 ευρώ και δεν θα προκύψει φόρος και κάτω από προϋποθέσεις, η ζηµιά αυτή θα συµψηφιστεί µε φορολογητέα κέρδη του επόµενου έτους.
[Φορολογική απαλλαγή, µε συνδυασµό ενός ύψους αφορολόγητου ποσού επιδοτήσεων/αποζηµιώσεων και ενός γενικά αφορολόγητου ποσού, φαίνεται να αποδίδει καλύτερα την «φορολογική δικαιοσύνη», στους Αγρότες. ]
Η αποσπασµατική και ευκαιριακή λοιπόν, αντιµετώπιση των ζητηµάτων της φορολογίας των Αγροτών, συνεχίζεται µε αποτέλεσµα να βρίσκει πρόσφορο έδαφος η φορολογική «αδικία». Σειρά από ζητήµατα φορολογικής δικαιοσύνης όπως:
(1) Τεκµήρια διαβίωσης αγροτών (καθορίζουν για αρκετούς Αγρότες το ελάχιστο φορολογητέο εισόδηµα). Άλλα πρέπει να είναι τα τεκµήρια διαβίωσης για µια οικογένεια της Πόλης και άλλα τα τεκµήρια διαβίωσης για µια οικογένεια του Χωριού, υπό την έννοια ότι αφενός το επίπεδο των αναγκών διαβίωσης είναι µικρότερο και αφετέρου ένα σηµαντικό µέρος των αναγκών (δηλ. οι ανάγκες της διατροφής) εξυπηρετείται από την παραγωγή ιδίων προϊόντων.
 (2) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Χρειάζεται µείωση ή και κατάργηση τουλάχιστον για τα εισοδήµατα του 2014.
(3) Φορολογική αναγνώριση των ηµεροµίσθιων των µελών της αγροτικής οικογένειας.
(4) «Μεταφορά» ζηµιάς: Κατάργηση για τους αγρότες (δεδοµένου του επηρεασµού του Αποτελέσµατος από τις καιρικές συνθήκες), της διάταξης περί µη δυνατότητας µεταφοράς στο επόµενο έτος τυχόν φορολογικής ζηµιάς, όταν ο Αγρότης έχει «τεκµήρια διαβίωσης».
(5) Εφαρµογή του συντελεστή φορολογίας 13% (αντί 26%), σε «κλασσικές» περιπτώσεις «µεταποίησης», παραγόµενων αγροτικών προϊόντων (π.χ. Σταφύλια σε Κρασί, κ.λ.π).
(6) Αποφυγή φορολόγησης εισοδηµάτων της χρήσης 2014, αποθεµάτων προϊόντων της 31-12-2013, που φορολογηθήκαν στην προηγούµενη χρήση 2013 ως καλλιέργειες.
Είναι ευκαιρία να περιληφθούν στην τροπολογία, που θα προτείνει, η κυρία Βαλαβάνη. Σηµειώνω επίσης ότι την επίλυση των θεµάτων (2) και (3), την είχαν υποσχεθεί αρκετοί…


Το «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Φορολογίας Αγροτών»
Η εµπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στα θέµατα της φορολογίας των αγροτών, δηµιουργεί σύγχυση και αποσπασµατικότητα. Με το άρθρο 116 του Ν. 4316/2014 λοιπόν, ορίστηκε ο συντελεστής φορολογίας των «αγροτικών φωτοβολταικών» σε 13%. Η ισχύς του αρχίζει µε την δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ (24-12-2014) . Άρα, έτσι όπως είναι η διαταξη, για το διάστηµα 1/1/2014-23/12/2014, θα φορολογηθούν µε 26%,


Ζητήστε νωρίς βεβαίωση από την Τράπεζα.

Τόκοι & τα έξοδα ∆ανείων (καλλιεργητικών και αγοράς εξοπλισµού), αναγνωρίζονται φορολογικά.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.