Έως 31 Ιουλίου για τις εισφορές υπέρ του ΕΛΓΑ

28/07/2015 

Γιουρουκέλη Μαρία
Προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου σε όσους παραγωγούς δεν έχουν μέχρι σήμερα πληρώσει την ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ, δίνει σχετική τροποποιητική απόφαση, με την οποία υπενθυμίζεται στους καλλιεργητές ότι «προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις ζημιών θα πρέπει ο δικαιούχος παραγωγός να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και να έχει εμπρόθεσμα καταβάλει την εισφορά έτους 2015».
Πιο αναλυτικά, στη σχετική τροποποιητική απόφαση, το Άρθρο μόνο, έχει ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6 της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της αριθμ. 915/91988/1−8−2013 απόφασης, την περ. 1 της παρ. Ι της αριθμ. 384/52287/17−4−2014 απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 603/83797/27−6−2014 απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 706/96129/6−8−2014 απόφασης και την περ. 7 της παρ. Ι της αριθμ. 2042/29553/29−5−2015 όμοιας απόφασης, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
«Για το έτος 2014, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον κωδικό ΜΠ 714, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2014 προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασης, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικότερα όσον αφορά την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2015, προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις ζημιών θα πρέπει ο δικαιούχος παραγωγός να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και να έχει εμπρόθεσμα καταβάλει την εισφορά έτους 2015».

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση με τη Διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας και της εισφοράς ΕΛΓΑ.pdf


Η ανακοίνωση της διοίκηση του ΕΛΓΑ
Μάλιστα, έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΛΓΑ, άμα τη ανάληψη των καθηκόντων της και επίσημα, με την οποία είχε ενημερώσει για την παράταση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των παραγωγών έτους 2014, η οποία έληξε την 31-03-2015, έως την 31-07-2015.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3877/2010 η κατ’ έτος και κατά προϊόν ειδική ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής.
Η ασφαλιζόμενη αξία ανά προϊόν και ανά στρέμμα για κάθε Νομό υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή ανά Νομό (κιλά/στρέμμα) και τη μέση τιμή (ευρώ/κιλό) την πενταετία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς του 2014 γίνεται με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2008-2012 και του 2013 με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2007-2011.
Με δεδομένο τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς είναι λογικό κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εισφορές να εξαρτώνται από την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων την πενταετία αναφοράς, αλλά και την πιθανή διαφοροποίηση της μέσης παραγωγής.
 Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφοροποίηση του ασφάλιστρου οφείλεται στην αποδοχή εκ μέρους των υπηρεσιών και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ των γραπτών και προφορικών προτάσεων αγροτικών φορέων για διαφοροποίηση της μέσης στρεμματικής παραγωγής αλλά και της μέσης τιμής κάποιων προϊόντων γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση του ασφαλίστρου και στην περίπτωση ζημιάς την ανάλογη αύξηση ή μείωση της αποζημίωσης, αφού η τιμή ασφάλισης του προϊόντος είναι ίδια με την τιμή αποζημίωσης.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.