Έφαγε το 5% στα νιτρικά η αγρανάπαυση της ΚΑΠ

30/11/2015

Χωρίς νέες προσκλήσεις για Ολοκληρωμένες καπνού και ζαχαρότευτλων.Κοντονής Γιώργος
Μειωµένη ενίσχυση κατά 5% θα λαµβάνουν οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα νιτρικών και ολοκληρωµένης καπνού µε εκτάσεις άνω των 150 στρεµµάτων από το 2016 και µέχρι το τέλος των δεσµεύσεών τους το 2018, λόγω του «πρασίνισµα»
της ΚΑΠ, σύµφωνα µε εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη και την οποία παρουσιάζει η Agrenda.
Χωρίς νέες προσκλήσεις για Ολοκληρωμένες καπνού και ζαχαρότευτλων.

Ως αποτέλεσµα, όσοι δεν επιθυµούν να συνεχίσουν τις δεσµεύσεις τους θα µπορούν να αποχωρήσουν από τα εν λόγω προγράµµατα χωρίς επιστροφή των ενισχύσεων, ωστόσο µόνο οι δικαιούχοι νιτρορύπανσης θα έχουν την ευκαιρία να ξαναµπούν σε πρόγραµµα, καθώς την επόµενη προγραµµατική περίοδο, δεν προβλέπεται να συνεχιστεί η δράση για την ολοκληρωµένη καπνού.

Το ίδιο ισχύει και για τις δράσεις ολοκληρωµένη διαχείρισης τεύτλων και αµειψισποράς, οι οποίες δεν θα συνεχιστούν τη νέα περίοδο, ωστόσο όσοι έχουν ήδη αναλάβει δεσµεύσεις από τον «Μπαλτατζή» και δηλώνουν πάνω από 100 στρέµµατα δεν θα υποστούν µείωση, αλλά θα απενταχθούν ολοκληρωτικά, αν διαλέξουν να αναλάβουν τις δεσµεύσεις «πρασινίσµατος».

Αναλυτικά στην εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ: 4958) του γενικού γραµµατέα προβλέπονται τα εξής:
  • Στη δράση 1.4 «Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και 2.3 (Β) «Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», δίνεται η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από τις δράσεις για αγρότες µε έκταση άνω των 100 στρεµµάτων, καθώς ενδέχεται να µην επιτρέπει η τήρηση της δέσµευσης του πρασινίσµατος «διαφοροποίηση καλλιεργειών».
  • Στις δράσεις 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.3 (Α) «Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή καπνού», δίνεται η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης για τους δικαιούχους µε συνολική αρόσιµη γη µεγαλύτερη των 150 στρεµµάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το ύψος ενίσχυσης που ελάµβαναν στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, µειωµένο κατά ποσοστό 5%, προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση (double funding) από την εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων/γεωργικών πρακτικών της µόνιµης αγρανάπαυσης του πρασινίσµατος της ΚΓΠ.

Οικειοθελής αποχώρηση
Η δυνατότητα αποδέσµευσης δικαιούχων χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής καθώς και η ποσοστιαία µείωση σε σχέση µε την ενίσχυση του ΠΑΑ 2007 - 2013, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναµένεται έως το τέλος του έτους 2015. Στην περίπτωση που από το εγκεκριµένο ΠΑΑ προκύψει η δυνατότητα αποδέσµευσης δικαιούχων πλέον των όσων αναφέρονται στον πίνακα ή/και προκόψουν επιπλέον µειώσεις στα αναφερόµενα ύψη ενίσχυσης, θα υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρµογές.


Συνέχιση των δράσεων ισούται με αποδοχή των μειώσεων
Αν οι δικαιούχοι των γεωροπεριβαλλοντικών του «Μπαλτατζή» επιλέξουν να συνεχίσουν την τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, υποχρεούνται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα:
α) Να τηρούν τη δέσµευση/τις δεσµεύσεις της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης στην οποία είναι ενταγµένοι, όπως αυτή/αυτές ίσχυαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και περιγράφονται στη σύµβαση που έχουν υπογράψει στο πλαίσιο της εκάστοτε γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης.
β) Να αποδέχονται πιθανή µείωση του ύψους ενίσχυσης (Πίνακας ) προκειµένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης (double funding) µε τις πρακτικές του πρασινίσµατος του Πυλώνα I.
γ) Να τηρούν τη σχετική, κατά δράση, νέα γραµµή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020 [Πολλαπλή συµµόρφωση (Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση & Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης), ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσµατα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα I].
Β) Οι δικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Πίνακα στους οποίους δίνεται η δυνατότητα αποδέσµευσης χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο για την οποία ισχύει η αποδέσµευση, δύνανται να το πράξουν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εξής.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.